Wanneer bomen snoeien

Wanneer moet ik mijn bomen snoeien? Dat bomen gesnoeid moeten worden is eigenlijk niet correct. Tenminste, voor de boom zelf is dat zelden nodig. Als bomen gesnoeid worden heeft dat meestal te maken met redenen die vooral voor de mens belangrijk zijn: vormsnoei...

Is een holle boom gevaarlijk

Ik heb een boom die helemaal hol is, is die boom gevaarlijk? Het beoordelen van een boom op veiligheid is geen eenvoudige zaak. In ieder geval is het niet zo dat een boom die hol is, ook gevaarlijk is. Om dat goed te beoordelen, beschikt de boomverzorger over een hele...

Kapvergunning bij bomen

Ik heb een boom die gekapt moet worden, heb ik daar een kapvergunning voor nodig? Wanneer heb ik een kapvergunning nodig voor het vellen van een boom? In principe heb je altijd een vergunning nodig om een boom te vellen. Ook als dat een wilde zaailing of wanneer je...

Wat is de kroonprojectie van een boom

Wat is de kroonprojectie van een boom? De kroonprojectie is de loodrechte projectie van de kruin op de bodem. De kroonprojectie (tot zelfs twee meter voorbij de kruin)  wordt in de boomverzorging algemeen beschouwd als de plaats waar de meeste wortels van de bomen...

Hoe diep groeien boomwortels?

Hoe diep groeien boomwortels? De wortels groeien over het algemeen niet zo diep als vaak verondersteld wordt. Bij een lage grondwatertafel kunnen de wortels tot twee meter diep in de grond doorgroeien. Dieper wordt de bodem te koud en te zuurstofarm om wortelgroei toe...

Lage takken bij bomen

De bomen bij mijn huis hebben lage takken die weg moeten, wat is de beste manier om dat te doen?/ Hoe moet ik mijn bomen op de beste manier opkronen? Bomen worden in de kwekerij worden meestal opgekweekt met een takvrije stam van  ongeveer twee meter. Als zo’n jonge...
FAQ