Hoe diep groeien boomwortels?

De wortels groeien over het algemeen niet zo diep als vaak verondersteld wordt.

Bij een lage grondwatertafel kunnen de wortels tot twee meter diep in de grond doorgroeien. Dieper wordt de bodem te koud en te zuurstofarm om wortelgroei toe te laten.

In de meeste gevallen gaan bomen zelfs niet eens zo diep wortelen. Zeker wanneer er een ondoordringbare laag in de bodem voorkomt is wortelgroei op grotere diepte zo goed als onmogelijk.

Het is in ieder geval niet zo dat bomen een penwortel maken die een spiegelbeeld van de stam is. Penwortels komen voor bij jonge bomen, maar gaan zich heel snel inde breedte ontwikkelen.

FAQHoe diep groeien boomwortels?