Bomen Beter Beheren VZW

Bericht aan de leden

Tot onze spijt en met diepe droefheid melden wij het heengaan van onze afscheidnemende voorzitter Ben Bergen. Na een maandenlange strijd tegen ziekte is hij in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 maart, in de liefhebbende armen van zijn partner Martine en onder begeleiding van deskundige handen van medisch personeel, overleden in zorgcentrum Coda vzw te Wuustwezel.

Wij danken Ben voor zijn belangeloze en doordachte inzet voor onze vereniging en bomen in het algemeen.  Onder de rustige leiding van Ben begon Bomen Beter Beheren aan haar ontbolstering tot professionele organisatie – een beweging die we ter ere van Ben met kracht zullen voortzetten.

Ben Bergen op de Algemene Vergadering van Bomen Beter Beheren – 25 februari 2023

Toen vorige week duidelijk werd dat de tijd naderde om afscheid te nemen van Ben, heeft het bestuur het initiatief genomen om voor hem een boom aan te planten.  Omdat het op dat moment niet duidelijk was of Ben daarbij aanwezig zou (kunnen) zijn, werd hierover  slechts beperkt gecommuncieerd.  Niettemin danken wij ook iedereen die de voorbije zaterdag, fysiek of in gedachten, meegeholpen heeft met deze aanplant.  Ben groeit voort in het domein Vrieselhof te Oelegem, in de vorm van een zwarte populier.  Het boompje is een opgekweekte ent van de moederboom uit Muizen, die nog mee door Ben beheerd is geweest.

Aanplant boom voor Ben – zaterdag 9 maart 2024

Deze spontane en snel op poten gezette plantactie liet ons niet de tijd om breed te communiceren.  Daardoor heeft niet iedereen die dat wenste, de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan dit moment van bezinning en steun. Uiteraard is de aangeplante zwarte populier in het Vrieselhof vrij te bezichtigen.

Voor hen die dat wensen, is er bovendien de mogelijkheid  om op zaterdag 23 maart een herdenkingsmoment voor Ben bij te wonen.  Dit wordt georganiseerd door Martine, de partner van Ben, bij haar thuis (Kantonbaan 42, Zoersel). Iedereen is welkom vanaf 13.00 uur. De herdenkingsdienst begint om 13.30 uur.

Later dit jaar zullen we vanuit Bomen Beter Beheren een boekje overhandigen aan Martine, met daarin een collage aan foto’s van Ben op bomenactiviteiten en verhalen en boodschappen van leden en collega’s.  Wie graag een suggestie wil doen om een bericht/foto op te nemen in het boekje, gelieve dit dan zo snel mogelijk te bezorgen aan bestuurslid kathleenvandeputte@bomenbeterbeheren.org.

Met onze gedachten bij Ben, hervatten wij met hernieuwde kracht onze positieve strijd voor beter boombeheer.  Wij hopen u daarbij te kunnen ontmoeten.

Bert DS, Bert J, Els, Kathleen, Kjel, Koen, Kris, Kurt, Nico, Ruben, Sylvie, Wim, Yves

Bestuur en medewerkers Bomen Beter Beheren

ActiviteitenAfscheid Ben Bergen