Gecertificeerd boomverzorger

Logo European Tree Worker
ETW

European Tree Worker

Logo European Technician - ETT
ETT

European Tree Technician

Logo Certified Veteran Tree Specialist - VETcert

Certified Veteran Tree Specialist

ETW – European Tree Worker

ETW is het certificaat voor de uitvoerende boomverzorger.

Om het certificaat te behalen moet de kandidaat zijn vakbekwaamheid aantonen in een examen dat  onder de supervisie van de European Arboricultural Council (EAC) staat. ETW is in de meeste Europese landen dan ook de standaard.

Om het ETW certificaat te behalen moet de kandidaat slagen in drie theoretische en drie praktische examenonderdelen: een mondeling en een schriftelijk examen, een examen soortenkennis, twee praktijksimulaties en een praktische test waarbij boven in de kruin moet gesnoeid worden.

Steeds meer overheidsdiensten stellen ETW als vereiste bij werken aan en rond bomen, niet alleen voor snoeiwerken, maar ook voor boomveiligheidscontroles en de bescherming van bomen tijdens werken.

European Tree Worker (ETW), is opgestart door de European Arboricultural Council (EAC)

Definitie European Tree Worker : De European Tree Worker voert werkzaamheden uit aan en in bomen met als doel de bomen gezond en veilig te houden. Hij handelt op basis van kennis van de boomverzorging en houdt rekening met het behoud, de bescherming van het milieu en de veiligheidsvoorschriften. Boomverzorgingswerkzaamheden vereisen een grondige en hooggekwalificeerde opleiding met speciale aandacht voor arbeidsveiligheid.

 

Overzicht ETW gecertificeerde boomverzorgers

Onderstaand kunt u opzoeken welke boomverzorgers in België er het ETW certificaat bezitten

 • Tabel : hier kan u zelf zoeken op bv. locatie  (is nog niet online)
 • pdf : is de volledige lijst, in één pdf-document
Logo European Tree Worker

ETT – European Tree Technician

Het ETT certificaat is het certificaat voor de boomtechnisch raadgever. Net zoals bij het ETW  certificaat staat het ETT examen onder toezicht van de European Arboricultural Council die een supervisor afvaardigt voor het examen. ETTers werken als middenkader, hebben een leidinggevende functie zowel in de privé als in de openbare sector.

 

Het ETT examen bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk examen, en twee simulaties, de eerste behandelt financiën, wetgeving en sociale recht. De tweede omhelst een boominspectie en -advies.

De boomtechnisch raadgever (ETT) kan zowel een team boomverzorgers (ETW) aansturen als civieltechnische ondersteuning geven voor boomgerelateerde problemen.

De taken die een European Tree Technician daarbij op zich kan nemen zijn:

 • ontwerp en aanleg
 • standplaatsverbetering
 • boomveiligheidscontrole
 • boomsoortkeuze
 • planmatig bomenbeheer
 • inventarisatie, …
 • praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen
 • risicobeoordeling en werkbeschrijving
 • prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving, …

European Tree Technician (ETT)  is opgestart door de European Arboricultural Council (EAC)

Overzicht ETT gecertificeerde boomverzorgers

Onderstaand kunt u opzoeken welke boomverzorgers in België er het ETT certificaat bezitten

 • Tabel : hier kan u zelf zoeken op bv. locatie  (is nog niet online)
 • pdf : is de volledige lijst, in één pdf-document
Logo European Technician - ETT

VETcert – Certified Veteran Tree Specialist

VETcert is een Europees project die een standaard zet voor het beheer van veteraanbomen.

Het bepaalt de minimale kennis en vaardigheden die een professional moet hebben om aan veteraanbomen te werken of erover te adviseren.

Naar analogie met het ETW- en ETT- certificaat werd een certificeringsprogramma uitgewerkt op uitvoerend en adviserend niveau.

Inschrijven voor een examen kan via de website van www.inverde.be

Logo Certified Veteran Tree Specialist - VETcert

Hoe verleng je het ETW- & ETT certificaat ?

In Vlaanderen en België staat Bomen Beter Beheren vzw in voor de verlengingen van het ETW- & ETT certificaat.

Hier kan je alle info vinden om je certificaat te verlengen.

Gecertificeerd boomverzorger