Nuttige links

Lid worden als non-profit van Bomen Beter Beheren vzw

Stam- en kroonverankering – Europese standaard

Het doel van de standaard is de gemeenschappelijke technieken, procedures en eisen met betrekking tot boombeveiliging te presenteren met het oog op het beheer van de openbare veiligheid en het behoud van de integriteit van bomen. De standaard presenteert gemeenschappelijke funda-mentele praktijken die in de Europese landen worden gebruikt.

De in de standaard beschreven verankeringsystemen omvatten procedures die gangbaar zijn in de hedendaagse boom-verzorging. In
specifieke gevallen kan het nodig zijn speciale procedures en combinaties van de beschreven methoden toe te passen om het gewenste
stabiliserende effect te bereiken.

Deze standaard geeft de veiligheidscriteria aan voor boomverzorgers en andere werknemers die bij boomverzorgingswerkzaamheden
betrokken zijn. Hij dient als referentie voor de veiligheidseisen voor degenen die betrokken zijn bij verankeringswerkzaamheden.

Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid op de werkplek en moet voldoen aan de toepasselijke federale of
nationale professionele veiligheids- en gezondheidsnormen en alle regels en voorschriften die van toepassing zijn op zijn of haar eigen handelen. Elke persoon moet ook de instructies van de fabrikant lezen en opvolgen voor de gereedschappen, uitrusting en machines
die hij/zij gebruikt.

Bij bomen die aanzienlijk mechanisch verzwakt zijn, worden, wanneer dit op grond van inspectie en beoordeling gerechtvaardigd is, kabel- of stutsystemen of andere verankeringssystemen aangebracht om de levensduur van de boom te verlengen door de  biomechanische stabiliteit te verbeteren en/of om het risico van beschadiging door een structurele fout in de boom te beheren.

Deze standaard beschrijft de beproefde basismethoden en -procedures die in de EU-landen worden gebruikt. In bijzonder gecompliceerde gevallen van bomen met grote en/of meervoudig mechanisch gecomprimeerde delen kunnen alternatieve benaderingen nodig zijn.

Verschillende praktijken en voorkeuren, gebaseerd op nationale/regionale ervaringen, zijn opgenomen in de nationale bijlagen.

Lees de volledige versie “stam- en kroonverankering”

Planten van bomen – Europese standaard

De aanplant van sierbomen is een van de belangrijkste activiteiten in de boomverzorging en moet op zodanige wijze worden uitgevoerd dat het aanslaan en de succesvolle ontwikkeling van jonge bomen worden gewaarborgd.

De standaard is bedoeld voor toepassing bij de aanplant van bomen die niet in de eerste plaats bedoeld zijn voor de productie van fruit, hout en andere basisproducten.

De standaard bevat gemeenschappelijke fundamentele praktijken die in de Europese landen worden gebruikt.

Andere verschillende praktijken en voorkeuren, gebaseerd op nationale en regionale ervaringen, zijn vermeld in de nationale bijlagen.

Lees de volledige versie “planten van bomen”

Snoeien van bomen – Europese standaard

Deze standaard is gepubliceerd door de werkgroep van het TeST project (Technical Standards in Tree Work) in samenwerking met de EAC (European Arboricultural Council).

Het doel van de standaard is de gemeenschappelijke technieken, procedures en eisen met betrekking tot het snoeien van bomen te  resenteren met het oog op het beheer van de openbare veiligheid en het behoud van de integriteit van bomen. De standaard presenteert gemeenschappelijke fundamentele praktijken die in de Europese landen worden gebruikt.

De standaard handelt over bomen buiten het bos en in ontwikkelingsfases van jonge- tot veterane  bomen, inclusief verwaarloosde en mishandelde bomen.

De standard behandelt niet de snoei van bomen in volgende situaties:

 • bosbeheer
 • fruit bomen voor fruitproductie

In het algemeen wordt het snoeien van bomen niet aanbevolen om triviale problemen op te lossen, zoals (niet uitputtende lijst):

 • schaduw op zonnepanelen
 • (vermeende) storing van de ontvangst van tv- of mobiele signalen
 • blad- en vruchtval
 • overlast door allergie enz..

Aangezien elke ingreep voor het bovenstaande de door de boom geleverde ecosysteemdiensten teniet kan doen en vaak kan leiden tot  instabiele bomen en onnodige nazorg nadien.

Deze standaard dient als referentie voor veiligheidseisen voor degenen die betrokken zijn bij het snoeien of onderhouden van bomen.
Eenieder moet de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid op de werkplek en de nationale standaards inzake veiligheid en gezondheid naleven, met inbegrip van alle regels en voorschriften die op zijn/haar handelingen van toepassing zijn. Eenieder moet ook de instructies van de fabrikant lezen en opvolgen voor gebruik van gereedschappen, apparatuur en machine.

Lees de volledige versie “snoeien van bomen”

Vertaling European Tree Pruning Standards (ETPS)

Update: versie juli 2023

Achter de schermen van Bomen Beter Beheren vzw wordt er heel hard gewerkt.

Maar we staan daar niet alleen in. We hebben heel veel bevriende organisaties die veel belangrijk werk verrichten. Die samenwerkingen gaan soms ver voorbij de landsgrenzen.

Zoals met de TeST werkgroep, die de Technical Standards in Treework opstelt. De eerste gaat over snoei en is nu klaar.

Die is in samenwerking met onze Nederlandse collega’s van de KPB ook netjes vertaald naar het Nederlands.

Daarmee hebben we niet alleen een best practice voor snoeiwerken. Die standaard is ook een internationale standaard, waardoor die een zeer breed draagvlak krijgt.

Er volgen er nog meer, waar we vol verwachting naar uitkijken. Maar met deze European tree Pruning Standard (ETPS) zijn we echt al heel erg blij. Op naar de volgende.

Download de pdf “Europese Standaard Snoeien van Bomen”

Afbeelding Boek - Europese standaard snoeien van bomen - Bomen Beter Beheren vzw

BAAs-ISA

Link : www.BAAs-ISA.be

Info: 

Belgium Arborist Associations,  overkoepelt Arboresco en Bomen Beter Beheren.

In samenwerking organiseert BAAs :

 • jaarlijkse Belgische Boomklimkampioenschap voor Boomverzorgers
 • ETW certificering
 • ETT certificering
  logo Baas-ISA

  Arboresco

  Link : www.arboresco.eu

  Info: 

  L’asbl arboresco, créée en 1996 au sein de la Fédération
  Wallonie-Bruxelles, rassemble des passionnés de l’arbre,
  majoritairement arboristes-grimpeurs, mais aussi chercheurs,
  étudiants, jardiniers et toute personne ayant un intérêt
  pour nos géants au pied d’argile.

  arboresco lutte contre des idées préconçues et essaie de diffuser, auprès des acteurs professionnels de ce secteur, bon nombre d’informations destinées à promouvoir une taille qui respecte l’arbre dans sa biologie, son architecture et son esthétique.

  arboresco tente aussi, en complément de cette approche professionnelle, de sensibiliser l’opinion publique sur la problématique de la gestion des arbres, trop souvent inappropriée.

   Logo Arboresco

   ISA

   Link : www.isa-arbor.com

   Info: 

   De International Society of Arboriculture is een wereldwijde organisatie van boomverzorgingsprofessionals met meer dan 24.000 leden. De ISA streeft naar een grotere mate van bewustzijn en waardering voor bomen in de bewoonde omgeving door de promotie van onderzoek, techniek en de praktijk van boomverzorging.

    logo ISA Arbor

    ILVO

    Link : www.ilvo.vlaanderen.be

    Info: 

    Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.

    Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

     logo ILVO

     Nuttige links