FAQ

FAQ

Lid worden als non-profit van Bomen Beter Beheren vzw

Hoe uw ETW en ETT certificaat verlengen

Hoe jouw ETW certificaat verlengen?   Natuurlijk wil je graag jouw certificaat verlengen zodat je een volwaardige ETW-certificaathouder blijft.

Hoe dat verlengen helemaal in zijn werk gaat leggen we je graag even uit:

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt een geldig EHBO attest nodig en je hebt de afgelopen drie jaar voldoende inspanningen geleverd om jezelf bij te scholen. Bovendien moet je in de afgelopen drie jaar minstens twee jaar gewerkt hebben als boomverzorger.

Hoeveel uren bijscholing moet ik gevolgd hebben?

Er is tenslotte een pandemie aan de gang. Dat klopt. En daarom zijn de regels tijdelijk wat aangepast.

Je kan via deze link  al de mogelijke officiële regels terugvinden.

Maar er staat dus dit:

Validity of ETW certificate until 12/2022: the candidate must prove 20 hours of further professional training in 2020, 2021 and 2022 in accordance with the regular requirements. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.

Vervalt jouw certificaat in 2022? Dan zal je 20 uur bijscholing moeten kunnen aantonen.

Die bijscholing mag je ruim zien. Alles wat je gedaan hebt waardoor je je kennis en ervaring hebt uitgebreid, kan in aanmerking komen, ook wanneer je bij de organisatie betrokken was. Dat soort inspanningen komen ook in aanmerking, net zoals het jureren bij de klimwedstrijden of examineren in een ETW examen. Wat niet in aanmerking komt zijn bijscholingen die je gevolgd hebt in het kader van andere attesten zoals bv de fytolicentie.

Wij vragen van jou een overzicht van de opleidingen die je gevolgd hebt in 2019, 2020 en 2022. Omwille van de Coronapandemie, accepteert de EAC dat je in 2020 en 2021 slechts vijf uur gevolgd hebt, in 2022 is dat 10 uur. 20 uur bijscholing over de drie jaar volstaat dus eenmalig.

Vergeet niet dat je ook een geldig EHBO-attest nodig hebt. De uren vorming hiervoor rekenen we niet mee bij de te volgen 20 uur. Heb je nog geen geldig EHBO-attest? Dan volg je eerst een basisopleiding EHBO/nijverheidshelper. Deze duurt naargelang de vormingsinstelling 2 à 3 dagen. Vervolgens volg je jaarlijks een EHBO-bijscholing. Deze duurt dan 3 à 4 uur. Zorg dat je dit elk jaar doet. Wie een jaar overslaat verliest zijn of haar erkenning en moet de basisopleiding opnieuw doen. Alleen, en enkel alleen een externe preventieadviseur kan bepalen dat je attest langer geldig is als je daar een goede reden voor hebt.

Hoe toon ik mijn bijscholingen aan?

Om te beginnen verwachten we dat jullie de verlenging bevestigen. Hiervoor antwoord je gewoon op deze mail.

Dan verzamel je al de nodige documenten die jouw voldoende uren vorming en bijscholing aantonen. Je stuurt dus een mail naar certificering@bomenbeterbeheren.org met daar volgende bijlagen bijgevoegd:

 •  een geldig EHBO attest
 • deelnameattesten van de opleidingen, vormingen of andere bewijsstukken die 20 uur vorming aantonen
 • een verklaring op eer dat je de voorbije jaren gewerkt hebt als boomverzorger. Vermeld de jaren erbij.

Vervolgens krijgt je een factuur voor de verlenging. Zodra die betaald is, wordt de verlenging doorgevoerd en gepubliceerd op de EAC website en vragen we de ID card aan.

Je krijgt dan een bewijs van verlenging van Bomen Beter Beheren vzw.

Hoeveel kost me dit?

Voor de verlenging van het ETW certificaat wordt een vergoeding van 200 euro gevraagd (kost EAC + administratie Bomen Beter Beheren vzw).

Wanneer de rekening op een andere naam of adres moet verstuurd worden dan bij ons bekend is laat je dit natuurlijk weten.

Van zodra wij jouw betaling, aanvraag en aangeleverde documenten verwerkt hebben sturen we jou een nieuw blinkend certificaat op. Zorg er voor dat wij over het juiste adres beschikken.

Heb je hier toch nog vragen over? Zit je met twijfels? Weet je niet helemaal wat te doen? Dan stuur je een mailtje naar Els via certificering@bomenbeterbeheren.org

Wat is boomverzorging

Definitie van “Boomverzorging”

Boomverzorging omvat het planten, controleren, in stand houden, verzorgen en saneren van bomen in hun stedelijke omgeving.

Wat moet ik doen met een bloedende notenboom

Help mijn notenboom is aan het bloeden!

De noot is een boomsoort die net als berk, esdoorn, haagbeuk en nog een paar soorten die na verwonding bloedt in het voorjaar.

Van deze eigenschap wordt door de mens dankbaar gebruik gemaakt door sap van berken (cosmetica) en esdoorn  (siroop/zoetstof) af te tappen. Bij een berk kan dit oplopen tot enkele liters per dag.

De genoemde boomsoorten kunnen zich in het voorjaar (begint al bij voldoende warmte eind januari/begin februari) niet tegen de  beschadiging verweren.

De druk van de sapstroom is vlak voor en bij het uitlopen van de bladeren enorm groot en ze hebben niet het vermogen de  kapotte cellen te dichten. Met als gevolg dat er veel energierijk vocht voor de boom verloren gaat en hoger groeiende knoppen/bladeren niet bereikt.

Bij ernstige verwonding kan het lijden tot sterfte van twijgen en takken. Bij kleine beschadigingen zal een boom niet dood gaan, maar het is geen leuk beeld steeds vocht uit een wond te zien druppelen. bij forse beschadiging kan afsterven wel het gevolg zijn. 

Wilt u de noot snoeien, wacht daar dan mee tot de zomer wanneer de boom volledig in blad zit en de jonge twijgen zijn gegroeid. De boom kan dan de beschadiging (snoeiwond) dichten zodat er het volgende groeiseizoen geen vocht uitkomt.

Hebben bomen evenveel wortels als takken?

Is het waar dat zich in de grond net zoveel wortels bevinden als takken bovengronds en dat het wortelpakket eenzelfde vorm heeft als de kroon?

Het wortelvolume staat in verhouding tot de kruin.

Maar het is zeker niet zo dat de wortels zich altijd en overal even ver uitspreiden als de takken.

Vooral zuilvormige bomen (bomen met een smalle hoge kruin) gaan ver voorbij de kroonprojectie wortelen.

Maar ook soorten zoals ruwe berk kunnen zich zeer ver voorbij de kruin uitstrekken.

De bodemgesteldheid is sterk bepalend voor de exacte vorm van het wortelgestel, maar algemeen kan je stellen het wortelgestel veel platter is dan de kruin. Je kan dus stellen dat de boom met zijn wortelgestel eerder de vorm van een wijnglas aanneemt.

Ik heb pas een boom geplant die niet wil groeien

Ik heb pas een boom geplant die niet wil groeien, wat kan de oorzaak zijn?

Daar kunnen veel oorzaken voor zijn.

Maar vaak is het probleem dat de boom niet goed aangeplant is.

Het zou kunnen dat de boom te diep geplant is, dat komt vaak voor. Bij het planten moet de wortelhals van de boom ongeveer gelijk met het maaiveld zitten.

Het kan ook dat de boom op een te natte standplaats staat, of dat de bodem onvoldoende voorbereid is.

Maar als een boom slecht groeit na het aanplanten moet vooral gecontroleerd worden of er niks is fout gegaan bij het aanplanten.

Wanneer bomen snoeien

Wanneer moet ik mijn bomen snoeien?

Dat bomen gesnoeid moeten worden is eigenlijk niet correct. Tenminste, voor de boom zelf is dat zelden nodig.

Als bomen gesnoeid worden heeft dat meestal te maken met redenen die vooral voor de mens belangrijk zijn:

 • vormsnoei
 • snoeien van fruitbomen 
 • wegsnoeien van takken die te laag hangen of het verwijderen van dode of aangetaste takken

zijn maatregelen die uitgevoerd worden voor de mens.

Bomen kunnen zowel in de zomer als in de winter gesnoeid worden. Vooral snoeien in de zomer is voor de boom zelf een geschikte periode omdat de boom in de zomer veel makkelijker kan reageren op de snoei.

Als je enkele takken wil verwijderen kan je dat best in de zomer doen. Als je snoeit in de zomer zal de boom ook veel minder waterlot (lange rechte scheuten) vormen.

Als je wilgen, leilinden of dakplatanen gaat snoeien kan je dat best in de winter doen. Voor die bomen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk nieuwe sterk groeiende scheuten gevormd worden. Snoeien in de zomer is voor deze bomen dus niet aangeraden.

Snoei zeker nooit wanneer het blad valt en vooral niet wanneer in het voorjaar het nieuwe blad gaat uitlopen.

Bomen die kunnen bloeden

 • esdoorn
 • haagbeuk
 • berk
 • okkernoot
 • vleugelnoot …

worden ook best alleen maar gesnoeid als ze volop in blad staan: van mei tot eind augustus, afhankelijk van de soort.

Is een holle boom gevaarlijk

Ik heb een boom die helemaal hol is, is die boom gevaarlijk?

Het beoordelen van een boom op veiligheid is geen eenvoudige zaak.

In ieder geval is het niet zo dat een boom die hol is, ook gevaarlijk is. Om dat goed te beoordelen, beschikt de boomverzorger over een hele reeks vaardigheden.

Om te beginnen is een boomverzorger opgeleid om de meeste problemen eenvoudig visueel te beoordelen, dus zonder dat daar apparatuur voor nodig is.

Maar hij weet ook wanneer een visuele beoordeling dit niet kan volstaan en er meer geavanceerde apparatuur moet ingezet worden.

Kapvergunning bij bomen

Ik heb een boom die gekapt moet worden, heb ik daar een kapvergunning voor nodig? Wanneer heb ik een kapvergunning nodig voor het vellen van een boom?

In principe heb je altijd een vergunning nodig om een boom te vellen.

Ook als dat een wilde zaailing of wanneer je die boom een aantal jaren eerder zelf aangeplant hebt, heb je een kapvergunning nodig.

Kappen zonder vergunning is een stedenbouwkundig misdrijf. Je kan dus maar best je voorzorgen nemen en op voorhand informatie vragen op de milieudienst van je gemeente.

FAQ