Ik heb een boom die helemaal hol is, is die boom gevaarlijk?

Het beoordelen van een boom op veiligheid is geen eenvoudige zaak.

In ieder geval is het niet zo dat een boom die hol is, ook gevaarlijk is. Om dat goed te beoordelen, beschikt de boomverzorger over een hele reeks vaardigheden.

Om te beginnen is een boomverzorger opgeleid om de meeste problemen eenvoudig visueel te beoordelen, dus zonder dat daar apparatuur voor nodig is.

Maar hij weet ook wanneer een visuele beoordeling dit niet kan volstaan en er meer geavanceerde apparatuur moet ingezet worden.

FAQIs een holle boom gevaarlijk