Deze standaard is gepubliceerd door de werkgroep van het TeST project (Technical Standards in Tree Work) in samenwerking met de EAC (European Arboricultural Council).

Het doel van de standaard is de gemeenschappelijke technieken, procedures en eisen met betrekking tot het snoeien van bomen te  resenteren met het oog op het beheer van de openbare veiligheid en het behoud van de integriteit van bomen. De standaard presenteert gemeenschappelijke fundamentele praktijken die in de Europese landen worden gebruikt.

De standaard handelt over bomen buiten het bos en in ontwikkelingsfases van jonge- tot veterane  bomen, inclusief verwaarloosde en mishandelde bomen.

De standard behandelt niet de snoei van bomen in volgende situaties:

  • bosbeheer
  • fruit bomen voor fruitproductie

In het algemeen wordt het snoeien van bomen niet aanbevolen om triviale problemen op te lossen, zoals (niet uitputtende lijst):

  • schaduw op zonnepanelen
  • (vermeende) storing van de ontvangst van tv- of mobiele signalen
  • blad- en vruchtval
  • overlast door allergie enz..

Aangezien elke ingreep voor het bovenstaande de door de boom geleverde ecosysteemdiensten teniet kan doen en vaak kan leiden tot  instabiele bomen en onnodige nazorg nadien.

Deze standaard dient als referentie voor veiligheidseisen voor degenen die betrokken zijn bij het snoeien of onderhouden van bomen.
Eenieder moet de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid op de werkplek en de nationale standaards inzake veiligheid en gezondheid naleven, met inbegrip van alle regels en voorschriften die op zijn/haar handelingen van toepassing zijn. Eenieder moet ook de instructies van de fabrikant lezen en opvolgen voor gebruik van gereedschappen, apparatuur en machine.

Lees de volledige versie “snoeien van bomen”

HomePageSnoeien van bomen – Europese standaard