De aanplant van sierbomen is een van de belangrijkste activiteiten in de boomverzorging en moet op zodanige wijze worden uitgevoerd dat het aanslaan en de succesvolle ontwikkeling van jonge bomen worden gewaarborgd.

De standaard is bedoeld voor toepassing bij de aanplant van bomen die niet in de eerste plaats bedoeld zijn voor de productie van fruit, hout en andere basisproducten.

De standaard bevat gemeenschappelijke fundamentele praktijken die in de Europese landen worden gebruikt.

Andere verschillende praktijken en voorkeuren, gebaseerd op nationale en regionale ervaringen, zijn vermeld in de nationale bijlagen.

Lees de volledige versie “planten van bomen”

HomePagePlanten van bomen – Europese standaard