Definitie van “Treeworker”

Boomverzorgers werken in en aan bomen met de bedoeling ze te bewaren en te beschermen.

De verzorgers houden daarbij rekening met de natuur, het milieu en de veiligheid.

Boomverzorging eist een hooggekwalificeerde opleiding en specialisatie, waarbij de nadruk ligt op de veiligheid.

Logo European Tree Worker
FAQDefinitie van Treeworker