Bomen Beter Beheren

Kapvergunning bij bomen

Ik heb een boom die gekapt moet worden, heb ik daar een kapvergunning voor nodig? Wanneer heb ik een kapvergunning nodig voor het vellen van een boom?

In principe heb je altijd een vergunning nodig om een boom te vellen.

Ook als dat een wilde zaailing of wanneer je die boom een aantal jaren eerder zelf aangeplant hebt, heb je een kapvergunning nodig.

Kappen zonder vergunning is een stedenbouwkundig misdrijf. Je kan dus maar best je voorzorgen nemen en op voorhand informatie vragen op de milieudienst van je gemeente.