Bomen Beter Beheren

Hebben bomen evenveel wortels als takken?

Is het waar dat zich in de grond net zoveel wortels bevinden als takken bovengronds en dat het wortelpakket eenzelfde vorm heeft als de kroon?

Het wortelvolume staat in verhouding tot de kruin.

Maar het is zeker niet zo dat de wortels zich altijd en overal even ver uitspreiden als de takken.

Vooral zuilvormige bomen (bomen met een smalle hoge kruin) gaan ver voorbij de kroonprojectie wortelen.

Maar ook soorten zoals ruwe berk kunnen zich zeer ver voorbij de kruin uitstrekken.

De bodemgesteldheid is sterk bepalend voor de exacte vorm van het wortelgestel, maar algemeen kan je stellen het wortelgestel veel platter is dan de kruin. Je kan dus stellen dat de boom met zijn wortelgestel eerder de vorm van een wijnglas aanneemt.