Bomen Beter Beheren

Nieuws

Welkom!

RSS Feed

Bomen Beter Beheren vzw is er voor de Vlaamse boomverzorger.

Door het organiseren van diverse activiteiten komen regelmatig boomverzorgers samen,  waar kennis en ervaringen gedeeld worden,  en heel vaak samenwerkingsverbanden tot stand komen.

RSS Feed

Ga naar activiteiten Klik voor meer info over hoe je lid kan worden

Algemene vergadering 16 maart ’19 + bomenQuiz

RSS Feed

Wij nodigen u uit op zaterdag 16 maart 2019 voor onze Algemene Ledenvergadering en een bomenquiz.

Tussendoor houden we kort onze statutaire ledenvergadering met onder meer de (her)verkiezing van een aantal bestuursleden.

Dus scherp maar je algemene kennis en neem jullie cursus nog maar door.

Datum : zaterdag 16 maart, ontvangst vanaf 10u tot 16u.
Locatie : PCS: Schaessestraat 18, 9070 Destelbergen
Inkom : Leden gratis. Wel inschrijvenBroodje en drank worden voorzien.

Agenda algemene vergadering:

 1. Welkomstwoord.
 2. Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
 3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2017.
 4. Jaarverslag 2018
 5. Kas: verslag 2018
 6. Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
 7. Toekomstplannen 2019
 8. Stemming bestuursleden
  1. Aantal vacante plaatsen 2
  2. Kandidaat bestuurslid:  Joana Josten
 9. Rondvraag

Er is voor deze Algemene Ledenvergadering geen aanwezigheidsquorum vereist.

Wij hopen op uw persoonlijke en massale aanwezigheid op onze Algemene Vergadering en Quiz.

Namens het BBB bestuur,

Bijlagen: