Kennis van de architectuur van bomen vindt sinds enkele jaren steeds meer ingang in het bomenbeheer in Vlaanderen, zowel in de begeleidingssnoei, de visuele boombeoordeling als de keuring van plantgoed. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal vastgeroeste ideeën op losse schroeven zijn komen te staan. Deze opleidingsdag focust op een verdieping van je inzichten in de praktische toepassingen van kroonarchitectuur, vooral door discussie en uitwisseling van ervaringen over concrete gevallen. We voeren daarbij de discussie zoveel mogelijk naast de boom in kwestie. Tijdens deze opleidingsdag worden de basisbegrippen en -concepten van de kroonarchitectuur niet toegelicht, die basiskennis (die aan bod komt tijdens de tweedaagse opleiding kroonarchitectuur) is verondersteld gekend. Wel kunnen concepten of termen die je nog niet helemaal duidelijk zijn, nader toegelicht en genuanceerd worden. Ook cases waar je twijfelt over de correcte interpretatie van je observaties, kunnen gedeeld en besproken worden.

Datum

Zaterdag 21 januari 2023

Startuur

info volgt

Locatie

Gent (locatie volgt)

Kostprijs

  • Inschrijvingsprijs 145.2€ pp – incl BTW.
  • exlucsief voor leden van Bomen Beter Beheren vzw
  • inschrijven

 

Bijkomende info

  • Max. 20 deelnemers
  • Lesgever : Tom Joye
  • ETW-uren: 6u (richtinggevend aantal)
  • OPGELET: Basisconcepten kroonarchitectuur moeten gekend zijn ofwel door het volgen van een basisopleiding (zoals georganiseerd door inverde) ofwel door zelfstudie. 
  • Er wordt ook nog eens exact hetzelfde gedaan in Limburg (exacte locatie volgt) op 25 maart
ActiviteitenVervolgopleiding kroonarchitectuur