An De Scrhijver & Willy Detiger over de bodem

“An De Schrijver werkte mee aan het klassieke boek Bosecologie en Bosbeheer. Ze komt ons vertellen over verschillenderegenworm bodemprofielen en hun relaties met bomen. Daarna komt Willy Detiger ons vertellen welke moderne apparatuur ons tegenwoordig ter beschikking staat om het bodemleven te meten. Zijn we goed bezig? Meten is weten!”

Datum

19 november 2022

Startuur

info volgt

Locatie

Aalst. Meer info met exacte locatie volgt.

Kostprijs

  • leden 10 Euro
  • niet leden 50 Euro

Bijkomende info

  • Max. 100 deelnemers
  • ETW-uren: 6u (richtinggevend aantal)
ActiviteitenStudiedag structuuropbouw bodems en bodemleven