Te bloot …

Het expertisecentrum Urban Forestry Lab van Hogeschool Vives, Campus Roeselare adviseert om het groen in de stad uit te drukken in bedekkingsgraad of kroonprojectie-oppervlakte.

Dieter Anseeuw, Vives Hogeschool, ziet graag minstens 30 tot 40% kroonbedekking, met een focus op de meest ‘hete’ stadsplekken.

Op die manier kan de leefbaarheid in onze steden veilig worden veiliggesteld.

Stop met stadstuinieren, wordt stadsboswachter! Dieter Anseeuw, Vives Hogeschool, licht toe.

NieuwsberichtStop met stadstuinieren, wordt stadsboswachter!