Het doel van de standaard is de gemeenschappelijke technieken, procedures en eisen met betrekking tot boombeveiliging te presenteren met het oog op het beheer van de openbare veiligheid en het behoud van de integriteit van bomen. De standaard presenteert gemeenschappelijke funda-mentele praktijken die in de Europese landen worden gebruikt.

De in de standaard beschreven verankeringsystemen omvatten procedures die gangbaar zijn in de hedendaagse boom-verzorging. In
specifieke gevallen kan het nodig zijn speciale procedures en combinaties van de beschreven methoden toe te passen om het gewenste
stabiliserende effect te bereiken.

Deze standaard geeft de veiligheidscriteria aan voor boomverzorgers en andere werknemers die bij boomverzorgingswerkzaamheden
betrokken zijn. Hij dient als referentie voor de veiligheidseisen voor degenen die betrokken zijn bij verankeringswerkzaamheden.

Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid op de werkplek en moet voldoen aan de toepasselijke federale of
nationale professionele veiligheids- en gezondheidsnormen en alle regels en voorschriften die van toepassing zijn op zijn of haar eigen handelen. Elke persoon moet ook de instructies van de fabrikant lezen en opvolgen voor de gereedschappen, uitrusting en machines
die hij/zij gebruikt.

Bij bomen die aanzienlijk mechanisch verzwakt zijn, worden, wanneer dit op grond van inspectie en beoordeling gerechtvaardigd is, kabel- of stutsystemen of andere verankeringssystemen aangebracht om de levensduur van de boom te verlengen door de  biomechanische stabiliteit te verbeteren en/of om het risico van beschadiging door een structurele fout in de boom te beheren.

Deze standaard beschrijft de beproefde basismethoden en -procedures die in de EU-landen worden gebruikt. In bijzonder gecompliceerde gevallen van bomen met grote en/of meervoudig mechanisch gecomprimeerde delen kunnen alternatieve benaderingen nodig zijn.

Verschillende praktijken en voorkeuren, gebaseerd op nationale/regionale ervaringen, zijn opgenomen in de nationale bijlagen.

Lees de volledige versie “stam- en kroonverankering”

HomePageStam- en kroonverankering – Europese standaard