Bomen Beter Beheren

Welkom!

Bomen Beter Beheren vzw is er voor de Vlaamse boomverzorger.

Door het organiseren van diverse activiteiten komen regelmatig boomverzorgers samen,  waar kennis en ervaringen gedeeld worden,  en heel vaak samenwerkingsverbanden tot stand komen.

Ga naar activiteiten Klik voor meer info over hoe je lid kan worden

“Update” Seminarie “Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst”

Update

Door de verlengde maatregelen genomen tegen de verspreiding van het Coronavirus zal het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ definitief verzet worden.

De nieuwe datum voor dit seminarie is donderdag 28 oktober 2021. Zowel het programma als de locatie (Herman Teirlinck gebouw te Brussel) blijven ongewijzigd. 

 

Het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ is een initiatief van VLAM (openbaargroen.be) en met de inhoudelijke Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst - Seminarie - Bomen Beter Beheren vzw - VLAM-openbaargroenondersteuning van de vakvereniging Bomen Beter Beheren.

Het seminarie gaat over de waarde van bomen in de stad van de toekomst, en de rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces van openbare bouwwerken en private projecten.

Praktisch

 • Datum : maandag 20/04/2020   nieuwe datum donderdag 28 oktober 2021
 • LocatieHerman Teirlinck gebouw – Vlaamse overheid – Havenlaan 88 – 1000 Brussel
 • Doelgroep :
  • Aannemers en bouwpromotoren
  • Boomverzorgers
  • Groenambtenaren
  • Groendiensten
  • Groenmandatarissen
  • Milieudiensten
  • Overheidsinstanties
  • Tuin- en landschapsarchitecten
  • Tuinaannemers
 • Kostprijs : gratis
 • Er zijn maximum 250 plaatsen beschikbaar
 • Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

 

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

8u00
Koffie en verwelkoming

 

9u30 – 9u45
Introductie door Ben Bergen (Bomen Beter Beheren) en Elias De Boeck (VLAM-Openbaar groen)

 

9u45 – 10u15
Bomen als sleutel voor een leefbare stad
In de huidige klimaatsverandering vormen bomen een van de keystones om het effect van de hitte-eilanden die onze steden zijn te counteren.

Cecil Konijnendijk Van den Bosch (CN) | Professor, Faculty of Forestry and Program Director for Urban Forestry at the University of British Columbia

 

10u15 – 10u45
Bomen als uitgangspunt bij het ontwerpen van de stad van de toekomst
Bomen hebben een sleutelpositie in het landschap en de manier waarop wij het landschap en de stad  ervaren. Voor een geïnspireerd ontwerper zijn ze meer dan opvulling van het landschap.

Bas Smets | Landschapsarchitect en eigenaar/zaakvoerder bij Bureau Bas Smets

 

11u15 – 11u45
Kosten-baten analyse van duurzame bomen in de stad
Duurzaam integreren van bomen in projecten heeft een hogere return on investment dan niet-duurzame toepassingen.

Jos Schenk | European Tree Technician bij de stad Antwerpen

 

11u45 – 12u30
Het effect van bomen op het rendement van vastgoed
De manier waarop bewoners een stad beleven hangt sterk samen met de ecosysteemdiensten van bomen in de stad dat te koppelen valt aan economisch rendement.

Axel Verachtert | Beleidsmedewerker Groene Infrastructuur Departement omgeving

12u30 Lunch

 

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

13u45 – 14u15
Creatieve oplossingen voor duurzame onverharde groeiplaatsen voor bomen in de verstedelijkte omgeving
Een open groeiplaats creëert mogelijkheden om een kleine kringloop te introduceren waardoor bomen gezonder kunnen groeien en de bodem meer water kan bufferen.

Ton Stokwielder | European Tree Technician en eigenaar/zaakvoerder bij Storix Boombeheer (NL)

 

14u15 – 14u45
De rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces

Ondanks alle goede wil om bomen te integreren bij bouwwerken, gaan bomen na de oplevering langzaam maar zeker wegkwijnen. Boomtechnisch raadgevers hebben alle kennis en ervaring in huis om zowel de bestaande  als nieuwe bomen duurzaam te integreren in projecten.

Ruben Rogier | Zelfstandig European Tree Technician

 

15:15 – 15:45
Technische oplossingen voor een duurzame groeiplaatsinrichting voor bomen in de stad
Tweede maaiveld, bomenzand, structuurbodems, waterbuffering, Simon en Günther kennen alle details en kunnen de grootte van de benodigde groeiplaats exact berekenen.

Günther Van Hulle en Simon Mortelmans | Eigenaars en oprichters van Bureau Groen Techniek resp. tuin- en landschapsarchitect en bio-ingenieur

 

15u45 – 16u15
Waterretentie als geïntegreerde oplossing voor een groene stad
In het kader van de klimaatsverandering krijgen we fellere regenbuien en langere periodes van droogtes. In steden waar de verharde oppervlakte erg groot is, biedt een geïntegreerde oplossing voor waterbuffering in boomgroeiplaatsen kansen voor zowel wateretentie en duurzaam boombeheer.

Koen Denys | Coördinator Expertisecentrum Smart Technologies Vives Hogeschool Departement IW&T

 

16u15 -…  Netwerkreceptie

Meer info

Elias De Boeck  –  Project Coördinator Tuinaanleg  –  info@openbaargroen.be  –  02 552 80 30

Technical standards in tree work (TEST)

Publieke Consultatie

In oktober 2020 is de eerste versie van de European Tree Pruning Standard opengesteld voor publieke consultatie.

Deze Europese snoeistandaard omschrijft de consensus tussen de partnerlanden over de goede praktijken van snoei in alle european-arboricultural-standards-logolevensfasen van bomen.

Deze standaard is ontwikkeld voor standaard bomenbeheer. In specifieke gevallen blijven afwijkende snoeipraktijken mogelijk, maar dus enkel na zorgvuldige overweging en mits grondige motivatie van de uitvoerder.

De publieke consultatie loopt tot 15 december.

Hieronder vindt u de eerste versie van de European Tree Pruning Standard. Alle feedback kan gestuurd worden naar tom.joye@vlaanderen.be. Gebruik hiervoor het feedbackformulier dat u hieronder kan downloaden.

Looptijd

Het TeST-project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 31 augustus 2022

Doel

In het Erasmusproject ‘Technical Standards in Tree Work’ werken de projectpartners aan Europese boomverzorgingsstandaarden.

Er wordt gezocht naar de overeenkomsten in nationale of regionale normen, standaarden of gebruiken. De aldus gevonden gemeenschappelijke basis vormt het fundament van de Europese standaard. Die wordt aangevuld met nationale bijlagen voor elk land, waarin afwijkingen of aanvullingen op de Europese standaard samengevat worden.

Tijdens het TeST-project worden de volgende standaarden ontwikkeld:

 • Snoeien van bomen – European Tree Pruning Standard
 • Kroonverankering – European Tree Bracing Standard
 • Aanplanten – European Tree Planting Standard

Projectpartners

Projectcoordinator: Arboristicka Akademie (Tsjechië)

 • European Arboricultural Council
 • Instytut Drzewa (Polen)
 • Silvatica (Italië)
 • Boomtotaalzorg (Nederland)
 • Doctor Arbol (Spanje)
 • Labie Koki Eksperti (Letland)
 • Lithuanian Arboricultural Center (Litouwen)
 • ISA Slovensko (Slovakije)
 • Natuurinvest (België)

Drones in de boomverzorging – Enquête

Drones in de boomverzorging – Enquête

Beste boomverzorger, boomdeskundige, …

Voor een eindwerk getiteld “Drones in de boomverzorging II” (Hogeschool Vives; afstudeerrichting Groenmanagement) zijn we opzoek naar jouw mening en expertise!

De afgelopen jaren hebben reeds meerdere studenten diverse aspecten van het inzetten van drones in de boomverzorging bestudeerd. Zo verkenden we reeds de optie of drones met een standaardcamera een meerwaarde kunnen vormen voor de boomverzorger. Het antwoord hierop was een éénduidige “JA” vooral omwille van tijdswinst in vergelijking met klimmende inspecties.

In deze fase willen we een tool opstellen voor de praktische implementatie van drones binnen het werkveld van de boomverzorger. De uiteindelijke output zal bestaan uit een handleiding en een kostprijsanalyse met daarin verwerkte scenario’s. Kort gezegd alles wat je moet weten om een drone succesvol te implementeren binnen je bedrijfssfeer.

We staren ons natuurlijk niet blind op het feit dat een VTA en haar nadere onderzoeken complexe gegevens zijn daarom doen we een beroep op jullie expertise.

Heb je wat tijd over en interesseert het onderwerp je, dan help je ons alvast een heel eind op weg door de open vragen op deze link te beantwoorden.

Mvg en een dikke merci

Joachim Callenaere (3de jaar student Groenmanagement Hogeschool Vives)

De enquête kan je via deze link invullen.

Drones-in-de-boomverzorging-Enquête