Bomen Beter Beheren

Welkom!

Bomen Beter Beheren vzw is er voor de Vlaamse boomverzorger.

Door het organiseren van diverse activiteiten komen regelmatig boomverzorgers samen,  waar kennis en ervaringen gedeeld worden,  en heel vaak samenwerkingsverbanden tot stand komen.

Ga naar activiteiten Klik voor meer info over hoe je lid kan worden

Algemene vergadering 2021

Beste BBB-lid,

Het bestuur van Bomen Beter Beheren vzw nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, op zaterdag 27 februari. Tijdens deze vergadering overlopen we wat we met BBB het voorbije jaar deden en waar we bij betrokken waren.

We lichten onze toekomstplannen toe en houden een stemronde onder de leden om de bestuursleden te (her)verkiezen. We zijn erg verheugd dat we van Bert Janssens, Kjel Dupon en Dimitri Dons hun kandidatuur hebben ontvangen om bestuurslid te worden. Nadat zij zich aan u hebben voorgesteld kan u uw stem uitbrengen over hun toetreding tot het bestuur. Joana Josten, Louis Reynders en Tim Heyrman zijn ontslagnemend uit het bestuur. We willen hen heel erg bedanken voor hun inzet, bijdragen en meerwaarde die zij leverden tot de werking van BBB in het algemeen en de verantwoordelijkheden die zij individueel opnamen.

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag onder onze leden. U kan hier vragen stellen, suggesties doen of opmerkingen geven aan het bestuur en zo aangeven wat u persoonlijk als lid belangrijk vindt voor Bomen Beter Beheren.

Deze editie zal online bij te wonen zijn. U zal kunnen inloggen via de link in onderstaande uitnodiging. Stemgerechtigde leden zullen hun stem digitaal kunnen uitbrengen.

Na de Algemene Ledenvergadering snijden we graag samen met u volgende 2 onderwerpen aan:

 •  i-Tree: zet ecosysteemdiensten van bomen om in €

Door de toenemende inzichten in het belang van de ecosysteemdiensten van bomen in een stedelijke omgeving, is er nood aan het vertalen van deze diensten naar euro’s. Zo kunnen deze euro’s mee geteld worden in het nemen van beslissingen rond de inrichting van onze steden. i-tree is op wereldschaal hiervoor het meest gebruikte software programma. Grootsteden zoals New York, Londen & Barcelona hebben hun stedelijk bos reeds in kaart gebracht en de waarde ervan berekend via i-Tree. Recent is het programma compatibel gemaakt voor Nederland en België en zal in de toekomst ingeburgerd geraken in onze steden en gemeenten. Bregt Roobroeck van het Urban Forestry Lab van de VIVES Hogeschool zal je wegwijs maken in i-Tree en enkele van de resultaten bespreken.

 • Ecopedia: bouwen aan groenexpertise

Ecopedia verzamelt kennis over natuur-, groen- en bosbeheer die beheerders praktisch kunnen gebruiken. Dit gaat van praktische kennis, beleid, wetgeving, opstellen van natuurbeheerplannen tot ecologische kennis over fauna, flora en vegetaties. Deze kennis wordt gedeeld via beheerschema’s, video’s, interactieve figuren en andere media.

Tom Joye van Inverde legt uit hoe Inverde en Natuurinvest met verschillende partners deze databank beheren en uitbreiden. Hij legt uit hoe wij als individu en als sector een bijdrage kunnen leveren door het delen van onze kennis.

U kan het volledige programma en alle informatie vinden in onderstaande officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 2021.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen op onze eerste activiteit van 2021!

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 Bomen Beter Beheren

Datum :                zaterdag 27 februari,  van 14u tot 16u.

Locatie :               Online, de meeting zal opengesteld worden vanaf 13.30u zodat je tijdig kan inloggen. Graag inloggen onder uw werkelijke voor- en achternaam (geen bijnaam). Dit is nodig om het aantal stemgerechtigde leden vast te stellen en om te gebruiken in de chat.  Alle leden hebben de uitnodiging en instructies ivm. deze online algemene vergadering ontvangen per mail.

Inkom :               Gratis, zorg zelf voor versnaperingen en drankje 😉

Programma

14 tot 15 uur   Agenda algemene vergadering             .

 1.      Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
 2.      Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2020.
 3.      Jaarverslag 2020
 4.      Kas: verslag 2020
 5.      Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
 6.      Toekomstplannen 2020
 7.      Stemming bestuursleden: 7 vacante plaatsen
  • Nico D’hamers (herverkiesbaar)
  • Koen Linskens (herverkiesbaar)
  • Yves de Roder (herverkiesbaar)
  • Kjel Dupon (kandidaat)
  • Bert Janssens (kandidaat)
  • Dimitri Dons (kandidaat)
  • Joana Josten (ontslagnemend)
  • Louis Reynders (ontslagnemend)
  • Tim Heyrman (ontslagnemend)
 8.      Rondvraag:

Er is voor deze Algemene Ledenvergadering geen aanwezigheidsquotum vereist. Stemgerechtigd is iedereen die minstens 16 jaar en de ledenbijdrage betaald heeft voor het lidmaatschap gedurende het werkjaar 2020 en/of reeds voor 2021.

15 tot 16 uur    online studiedag

 • I-Tree: zet ecosysteemdiensten van bomen om in €
  Bregt Roobroeck van het Urban Forestry Lab van de VIVES hogeschool zal je wegwijs maken in i-Tree en enkele van de resultaten bespreken
 • Ecopedia: bouwen aan groenexpertise. Hoe werkt deze kennisdelingswebsite en wat kan ik er terugvinden?
  Door Tom Joye Inverde

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid op onze (online) Algemene Vergadering en studiedag.

 

Namens het BBB bestuur,

Ben Bergen – voorzitter

 

“Update” Seminarie “Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst”

Update

Door de verlengde maatregelen genomen tegen de verspreiding van het Coronavirus zal het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ definitief verzet worden.

De nieuwe datum voor dit seminarie is donderdag 28 oktober 2021. Zowel het programma als de locatie (Herman Teirlinck gebouw te Brussel) blijven ongewijzigd. 

 

Het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ is een initiatief van VLAM (openbaargroen.be) en met de inhoudelijke Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst - Seminarie - Bomen Beter Beheren vzw - VLAM-openbaargroenondersteuning van de vakvereniging Bomen Beter Beheren.

Het seminarie gaat over de waarde van bomen in de stad van de toekomst, en de rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces van openbare bouwwerken en private projecten.

Praktisch

 • Datum : maandag 20/04/2020   nieuwe datum donderdag 28 oktober 2021
 • LocatieHerman Teirlinck gebouw – Vlaamse overheid – Havenlaan 88 – 1000 Brussel
 • Doelgroep :
  • Aannemers en bouwpromotoren
  • Boomverzorgers
  • Groenambtenaren
  • Groendiensten
  • Groenmandatarissen
  • Milieudiensten
  • Overheidsinstanties
  • Tuin- en landschapsarchitecten
  • Tuinaannemers
 • Kostprijs : gratis
 • Er zijn maximum 250 plaatsen beschikbaar
 • Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

 

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

8u00
Koffie en verwelkoming

 

9u30 – 9u45
Introductie door Ben Bergen (Bomen Beter Beheren) en Elias De Boeck (VLAM-Openbaar groen)

 

9u45 – 10u15
Bomen als sleutel voor een leefbare stad
In de huidige klimaatsverandering vormen bomen een van de keystones om het effect van de hitte-eilanden die onze steden zijn te counteren.

Cecil Konijnendijk Van den Bosch (CN) | Professor, Faculty of Forestry and Program Director for Urban Forestry at the University of British Columbia

 

10u15 – 10u45
Bomen als uitgangspunt bij het ontwerpen van de stad van de toekomst
Bomen hebben een sleutelpositie in het landschap en de manier waarop wij het landschap en de stad  ervaren. Voor een geïnspireerd ontwerper zijn ze meer dan opvulling van het landschap.

Bas Smets | Landschapsarchitect en eigenaar/zaakvoerder bij Bureau Bas Smets

 

11u15 – 11u45
Kosten-baten analyse van duurzame bomen in de stad
Duurzaam integreren van bomen in projecten heeft een hogere return on investment dan niet-duurzame toepassingen.

Jos Schenk | European Tree Technician bij de stad Antwerpen

 

11u45 – 12u30
Het effect van bomen op het rendement van vastgoed
De manier waarop bewoners een stad beleven hangt sterk samen met de ecosysteemdiensten van bomen in de stad dat te koppelen valt aan economisch rendement.

Axel Verachtert | Beleidsmedewerker Groene Infrastructuur Departement omgeving

12u30 Lunch

 

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

13u45 – 14u15
Creatieve oplossingen voor duurzame onverharde groeiplaatsen voor bomen in de verstedelijkte omgeving
Een open groeiplaats creëert mogelijkheden om een kleine kringloop te introduceren waardoor bomen gezonder kunnen groeien en de bodem meer water kan bufferen.

Ton Stokwielder | European Tree Technician en eigenaar/zaakvoerder bij Storix Boombeheer (NL)

 

14u15 – 14u45
De rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces

Ondanks alle goede wil om bomen te integreren bij bouwwerken, gaan bomen na de oplevering langzaam maar zeker wegkwijnen. Boomtechnisch raadgevers hebben alle kennis en ervaring in huis om zowel de bestaande  als nieuwe bomen duurzaam te integreren in projecten.

Ruben Rogier | Zelfstandig European Tree Technician

 

15:15 – 15:45
Technische oplossingen voor een duurzame groeiplaatsinrichting voor bomen in de stad
Tweede maaiveld, bomenzand, structuurbodems, waterbuffering, Simon en Günther kennen alle details en kunnen de grootte van de benodigde groeiplaats exact berekenen.

Günther Van Hulle en Simon Mortelmans | Eigenaars en oprichters van Bureau Groen Techniek resp. tuin- en landschapsarchitect en bio-ingenieur

 

15u45 – 16u15
Waterretentie als geïntegreerde oplossing voor een groene stad
In het kader van de klimaatsverandering krijgen we fellere regenbuien en langere periodes van droogtes. In steden waar de verharde oppervlakte erg groot is, biedt een geïntegreerde oplossing voor waterbuffering in boomgroeiplaatsen kansen voor zowel wateretentie en duurzaam boombeheer.

Koen Denys | Coördinator Expertisecentrum Smart Technologies Vives Hogeschool Departement IW&T

 

16u15 -…  Netwerkreceptie

Meer info

Elias De Boeck  –  Project Coördinator Tuinaanleg  –  info@openbaargroen.be  –  02 552 80 30

Technical standards in tree work (TEST)

Publieke Consultatie

In oktober 2020 is de eerste versie van de European Tree Pruning Standard opengesteld voor publieke consultatie.

Deze Europese snoeistandaard omschrijft de consensus tussen de partnerlanden over de goede praktijken van snoei in alle european-arboricultural-standards-logolevensfasen van bomen.

Deze standaard is ontwikkeld voor standaard bomenbeheer. In specifieke gevallen blijven afwijkende snoeipraktijken mogelijk, maar dus enkel na zorgvuldige overweging en mits grondige motivatie van de uitvoerder.

De publieke consultatie loopt tot 15 december.

Hieronder vindt u de eerste versie van de European Tree Pruning Standard. Alle feedback kan gestuurd worden naar tom.joye@vlaanderen.be. Gebruik hiervoor het feedbackformulier dat u hieronder kan downloaden.

Looptijd

Het TeST-project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 31 augustus 2022

Doel

In het Erasmusproject ‘Technical Standards in Tree Work’ werken de projectpartners aan Europese boomverzorgingsstandaarden.

Er wordt gezocht naar de overeenkomsten in nationale of regionale normen, standaarden of gebruiken. De aldus gevonden gemeenschappelijke basis vormt het fundament van de Europese standaard. Die wordt aangevuld met nationale bijlagen voor elk land, waarin afwijkingen of aanvullingen op de Europese standaard samengevat worden.

Tijdens het TeST-project worden de volgende standaarden ontwikkeld:

 • Snoeien van bomen – European Tree Pruning Standard
 • Kroonverankering – European Tree Bracing Standard
 • Aanplanten – European Tree Planting Standard

Projectpartners

Projectcoordinator: Arboristicka Akademie (Tsjechië)

 • European Arboricultural Council
 • Instytut Drzewa (Polen)
 • Silvatica (Italië)
 • Boomtotaalzorg (Nederland)
 • Doctor Arbol (Spanje)
 • Labie Koki Eksperti (Letland)
 • Lithuanian Arboricultural Center (Litouwen)
 • ISA Slovensko (Slovakije)
 • Natuurinvest (België)