Bomen Beter Beheren

ETW: European Tree Worker

ETT :  European Tree Technician

 

 

 ETW: European Tree Worker

ETW is het certificaat voor de uitvoerende boomverzorger. Om het certificaat te
ETW logo BAAs-Isabehalen moet de kandidaat zijn vakbekwaamheid aantonen in een examen dat  onder de supervisie van de European Arboricultural Council (EAC) staat. ETW is in de meeste Europese landen dan ook de standaard.

Om het ETW certificaat te behalen moet de kandidaat slagen in drie theoretische en drie praktische examenonderdelen: een mondeling en een schriftelijk examen, een examen soortenkennis, twee praktijksimulaties en een praktische test waarbij boven in de kruin moet gesnoeid worden.

Steeds meer overheidsdiensten stellen ETW als vereiste bij werken aan en rond bomen, niet alleen voor snoeiwerken, maar ook voor boomveiligheidscontroles en de bescherming van bomen tijdens werken.

 

 

Lijst met erkende European Tree Workers

ETT :  European Tree Technician

Het ETT certificaat is het certificaat voor de boomtechnisch raadgever. Net zoals bij ETT logo BAAs-Isahet ETW certificaat staat het ETT examen onder toezicht van de European Arboricultural Council die een supervisor afvaardigt voor het examen. ETT ers werken als middenkader, hebben een leidinggevende functie zowel in de privé als de de openbare sector.

Het ETT examen bestaat uit drie odnerdelen: een schriftelijk examen, en twee simulaties, de eerste behandelt finaciën, wetgeving en sociale recht. De tweede omhelst een boominspectie en -advies.

De boomtechnisch raadgever (ETT) kan zowel een team boomverzrogers (ETW) aansturen als civieltechnische ondersteuning geven voor boomgerelateerde problemen.

De taken die een European Tree Technician daarij op zich kan nemen zijn:

  • ontwerp en aanleg
  • standplaatsverbetering
  • boomveiligheidscontrole
  • boomsoortkeuze
  • planmatig bomenbeheer
  • inventarisatie, …
  • praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen
  • risicobeoordeling en werkbeschrijving
  • prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving, …

Zowel European Tree Worker (ETW), als   European Tree Technician (ETT)  zijn opgestart door de European Arboricultural Council (EAC)

Lijst met erkende European Tree Technicians