Bomen Beter Beheren

Drones in de boomverzorging – Enquête

Drones in de boomverzorging – Enquête

Beste boomverzorger, boomdeskundige, …

Voor een eindwerk getiteld “Drones in de boomverzorging II” (Hogeschool Vives; afstudeerrichting Groenmanagement) zijn we opzoek naar jouw mening en expertise!

De afgelopen jaren hebben reeds meerdere studenten diverse aspecten van het inzetten van drones in de boomverzorging bestudeerd. Zo verkenden we reeds de optie of drones met een standaardcamera een meerwaarde kunnen vormen voor de boomverzorger. Het antwoord hierop was een éénduidige “JA” vooral omwille van tijdswinst in vergelijking met klimmende inspecties.

In deze fase willen we een tool opstellen voor de praktische implementatie van drones binnen het werkveld van de boomverzorger. De uiteindelijke output zal bestaan uit een handleiding en een kostprijsanalyse met daarin verwerkte scenario’s. Kort gezegd alles wat je moet weten om een drone succesvol te implementeren binnen je bedrijfssfeer.

We staren ons natuurlijk niet blind op het feit dat een VTA en haar nadere onderzoeken complexe gegevens zijn daarom doen we een beroep op jullie expertise.

Heb je wat tijd over en interesseert het onderwerp je, dan help je ons alvast een heel eind op weg door de open vragen op deze link te beantwoorden.

Mvg en een dikke merci

Joachim Callenaere (3de jaar student Groenmanagement Hogeschool Vives)

De enquête kan je via deze link invullen.

Drones-in-de-boomverzorging-Enquête