Bomen Beter Beheren

Studentenlidmaatschap

Omvat

  • kostprijs 40€ per jaar
  • Geeft recht op toegang op onze normale studiedagen (ongeveer 4 per jaar) voor 1 persoon
  • Niet inbegrepen:
    • Vakblad bomen
    • korting op het Belgisch Boomklim kampioenschap voor boomverzorgers

Voorwaarde

U volgt een opleiding die gerelateerd is aan boomverzorging

  • via het volwassenenonderwijs als boomverzorger, met een minimum looptijd van 1 jaar (bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling vereist, met duidelijke vermelding van uw naam, thema opleiding, onderwijsinstelling, opleidingsduur, aanvang opleiding en ondertekend door de onderwijsinstelling)
  • bachelor of master, groenmanagement, milieu, …  copy van uw studentenkaart toevoegen bij uw aanvraag
  • secundair land- of tuinbouw, of verwant

Indienen aanvraag voor studentenlidmaatschap

Uw naam (verplicht)

Uw voornaam (verplicht)

Straat en nummer (verplicht)

Postcode en gemeente (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Opleiding die U volgt (verplicht)

Onderwijsinstelling (verplicht)

Uploaden inschrijvingsbewijs (verplicht)