Bomen Beter Beheren

Arboresco : www.arboresco.eu

L’asbl arboresco, créée en 1996 au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, rassemble des passionnés de l’arbre,
majoritairement arboristes-grimpeurs, mais aussi chercheurs,
étudiants, jardiniers et toute personne ayant un intérêt
pour nos géants au pied d’argile.

arboresco lutte contre des idées préconçues et essaie de diffuser, auprès des acteurs professionnels de ce secteur, bon nombre d’informations destinées à promouvoir une taille qui respecte l’arbre dans sa biologie, son architecture et son esthétique.

arboresco tente aussi, en complément de cette approche professionnelle, de sensibiliser l’opinion publique sur la problématique de la gestion des arbres, trop souvent inappropriée.

BAAs : www.BAAs-ISA.be

Belgium Arborist Associations,  overkoepelt Arboresco en Bomen Beter Beheren.

In samenwerking organiseert BAAs :

  • jaarlijkse Belgische Boomklimkampioenschap voor Boomverzorgers
  • ETW certificering
  • ETT certificering

Inverde :  www.inverde.be

Inverde is het forum voor groenexpertise voor de overheid en groene sector.

Wij investeren in de kennis van mensen en in natuurprojecten van de overheid en haar partners. Zo werken wij aan een groener Vlaanderen.

ISA : www.isa-arbor.com

De International Society of Arboriculture is een wereldwijde organisatie van boomverzorgingsprofessionals met meer dan 24.000 leden. De ISA streeft naar een grotere mate van bewustzijn en waardering voor bomen in de bewoonde omgeving door de promotie van onderzoek, techniek en de praktijk van boomverzorging.

VVOG : www.vvog.info

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) is een vereniging van Vlaamse steden en gemeenten

ILVO : www.ilvo.vlaanderen.be

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief.

Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Bomenstichting : www.bomenstichting.nl

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland.

De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties.

Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw.

Bomen staan voor duurzaamheid. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.