Bomen Beter Beheren

Nieuws

Drones in de boomverzorging – Enquête

RSS Feed

Drones in de boomverzorging – Enquête

Beste boomverzorger, boomdeskundige, …

Voor een eindwerk getiteld “Drones in de boomverzorging II” (Hogeschool Vives; afstudeerrichting Groenmanagement) zijn we opzoek naar jouw mening en expertise!

De afgelopen jaren hebben reeds meerdere studenten diverse aspecten van het inzetten van drones in de boomverzorging bestudeerd. Zo verkenden we reeds de optie of drones met een standaardcamera een meerwaarde kunnen vormen voor de boomverzorger. Het antwoord hierop was een éénduidige “JA” vooral omwille van tijdswinst in vergelijking met klimmende inspecties.

In deze fase willen we een tool opstellen voor de praktische implementatie van drones binnen het werkveld van de boomverzorger. De uiteindelijke output zal bestaan uit een handleiding en een kostprijsanalyse met daarin verwerkte scenario’s. Kort gezegd alles wat je moet weten om een drone succesvol te implementeren binnen je bedrijfssfeer.

We staren ons natuurlijk niet blind op het feit dat een VTA en haar nadere onderzoeken complexe gegevens zijn daarom doen we een beroep op jullie expertise.

Heb je wat tijd over en interesseert het onderwerp je, dan help je ons alvast een heel eind op weg door de open vragen op deze link te beantwoorden.

Mvg en een dikke merci

Joachim Callenaere (3de jaar student Groenmanagement Hogeschool Vives)

De enquête kan je via deze link invullen.

Drones-in-de-boomverzorging-Enquête

Technical standards in tree work (TEST)

RSS Feed

Publieke Consultatie

In oktober 2020 is de eerste versie van de European Tree Pruning Standard opengesteld voor publieke consultatie.

Deze Europese snoeistandaard omschrijft de consensus tussen de partnerlanden over de goede praktijken van snoei in alle european-arboricultural-standards-logolevensfasen van bomen.

Deze standaard is ontwikkeld voor standaard bomenbeheer. In specifieke gevallen blijven afwijkende snoeipraktijken mogelijk, maar dus enkel na zorgvuldige overweging en mits grondige motivatie van de uitvoerder.

De publieke consultatie loopt tot 15 december.

Hieronder vindt u de eerste versie van de European Tree Pruning Standard. Alle feedback kan gestuurd worden naar tom.joye@vlaanderen.be. Gebruik hiervoor het feedbackformulier dat u hieronder kan downloaden.

Looptijd

Het TeST-project is gestart op 1 september 2019 en loopt tot 31 augustus 2022

Doel

In het Erasmusproject ‘Technical Standards in Tree Work’ werken de projectpartners aan Europese boomverzorgingsstandaarden.

Er wordt gezocht naar de overeenkomsten in nationale of regionale normen, standaarden of gebruiken. De aldus gevonden gemeenschappelijke basis vormt het fundament van de Europese standaard. Die wordt aangevuld met nationale bijlagen voor elk land, waarin afwijkingen of aanvullingen op de Europese standaard samengevat worden.

Tijdens het TeST-project worden de volgende standaarden ontwikkeld:

 • Snoeien van bomen – European Tree Pruning Standard
 • Kroonverankering – European Tree Bracing Standard
 • Aanplanten – European Tree Planting Standard

Projectpartners

Projectcoordinator: Arboristicka Akademie (Tsjechië)

 • European Arboricultural Council
 • Instytut Drzewa (Polen)
 • Silvatica (Italië)
 • Boomtotaalzorg (Nederland)
 • Doctor Arbol (Spanje)
 • Labie Koki Eksperti (Letland)
 • Lithuanian Arboricultural Center (Litouwen)
 • ISA Slovensko (Slovakije)
 • Natuurinvest (België)

Fietstocht klimaatbewust aanplanten 25 oktober 2020

RSS Feed

Omwille van alle Covid-19 toestanden hebben we nauwelijks activiteiten kunnen organiseren. 2020 wordt het jaar zonder bomenreis en zo nder arbo-weekend.Fietstocht Aalst - Bomen Beter Beheren

Maar we willen onze leden niet helemaal op hun honger laten zitten en organiseren een unieke gelegenheid om kennis te maken met de inspanningen die Aalst op het vlak van klimaatbewust aanplanten doet.

In Aalst wordt continu vooruit gedacht en wordt er volop geëxperimenteerd met het aanplanten van nieuwe en weinig gebruikte boomsoorten.

Al met al is er immers heel weinig praktijkervaring voor heel veel van deze boomsoorten. De vraag is immers of de soorten die we traditioneel in de stedelijke omgeving aanplanten het op termijn ook zullen uithouden.

We moeten dus nu al nieuwe dingen uitproberen. Bart zal ons een aantal zaken laten zien en met ons hierover van gedachten wisselen.

Inschrijvingen zijn afgesloten,  deze activiteit is volzet.

 

Afspraak

Datum 25 oktober 2020

Tijdstip 10u

Plaats de fietsstalling van Utopia, Utopia 1,  Aalst

Je voorziet zelf een fiets …

 

“Update” Seminarie “Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst”

RSS Feed

Update september 2021

Op 22 november 2021 gaat het Seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ dat georganiseerd wordt ism Bomen Beter Beheren door.

Dit is helemaal volzet, het seminarie wordt wel live gestreamd.

Als je wil deelnemen aan de livestream dien je een mail te sturen naar info@openbaargroen.be . Meer info vind je hier: https://www.openbaargroen.be/agenda/seminarie-bomen-als-bouwstenen-voor-de-stad-van-de-toekomstHet seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ is een initiatief van VLAM (openbaargroen.be) en met de inhoudelijke Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst - Seminarie - Bomen Beter Beheren vzw - VLAM-openbaargroenondersteuning van de vakvereniging Bomen Beter Beheren.

Het seminarie gaat over de waarde van bomen in de stad van de toekomst, en de rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces van openbare bouwwerken en private projecten.

Praktisch

 • Datum : maandag 20/04/2020   nieuwe datum maandag 22 november 2021
 • LocatieHerman Teirlinck gebouw – Vlaamse overheid – Havenlaan 88 – 1000 Brussel
 • Doelgroep :
  • Aannemers en bouwpromotoren
  • Boomverzorgers
  • Groenambtenaren
  • Groendiensten
  • Groenmandatarissen
  • Milieudiensten
  • Overheidsinstanties
  • Tuin- en landschapsarchitecten
  • Tuinaannemers
 • Kostprijs : gratis
 • Er zijn maximum 250 plaatsen beschikbaar
 • Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

 

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

8u00
Koffie en verwelkoming

 

9u30 – 9u45
Introductie door Ben Bergen (Bomen Beter Beheren) en Elias De Boeck (VLAM-Openbaar groen)

 

9u45 – 10u15
Bomen als sleutel voor een leefbare stad
In de huidige klimaatsverandering vormen bomen een van de keystones om het effect van de hitte-eilanden die onze steden zijn te counteren.

Cecil Konijnendijk Van den Bosch (CN) | Professor, Faculty of Forestry and Program Director for Urban Forestry at the University of British Columbia

 

10u15 – 10u45
Bomen als uitgangspunt bij het ontwerpen van de stad van de toekomst
Bomen hebben een sleutelpositie in het landschap en de manier waarop wij het landschap en de stad  ervaren. Voor een geïnspireerd ontwerper zijn ze meer dan opvulling van het landschap.

Bas Smets | Landschapsarchitect en eigenaar/zaakvoerder bij Bureau Bas Smets

 

11u15 – 11u45
Kosten-baten analyse van duurzame bomen in de stad
Duurzaam integreren van bomen in projecten heeft een hogere return on investment dan niet-duurzame toepassingen.

Jos Schenk | European Tree Technician bij de stad Antwerpen

 

11u45 – 12u30
Het effect van bomen op het rendement van vastgoed
De manier waarop bewoners een stad beleven hangt sterk samen met de ecosysteemdiensten van bomen in de stad dat te koppelen valt aan economisch rendement.

Axel Verachtert | Beleidsmedewerker Groene Infrastructuur Departement omgeving

12u30 Lunch

 

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

13u45 – 14u15
Creatieve oplossingen voor duurzame onverharde groeiplaatsen voor bomen in de verstedelijkte omgeving
Een open groeiplaats creëert mogelijkheden om een kleine kringloop te introduceren waardoor bomen gezonder kunnen groeien en de bodem meer water kan bufferen.

Ton Stokwielder | European Tree Technician en eigenaar/zaakvoerder bij Storix Boombeheer (NL)

 

14u15 – 14u45
De rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces

Ondanks alle goede wil om bomen te integreren bij bouwwerken, gaan bomen na de oplevering langzaam maar zeker wegkwijnen. Boomtechnisch raadgevers hebben alle kennis en ervaring in huis om zowel de bestaande  als nieuwe bomen duurzaam te integreren in projecten.

Ruben Rogier | Zelfstandig European Tree Technician

 

15:15 – 15:45
Technische oplossingen voor een duurzame groeiplaatsinrichting voor bomen in de stad
Tweede maaiveld, bomenzand, structuurbodems, waterbuffering, Simon en Günther kennen alle details en kunnen de grootte van de benodigde groeiplaats exact berekenen.

Günther Van Hulle en Simon Mortelmans | Eigenaars en oprichters van Bureau Groen Techniek resp. tuin- en landschapsarchitect en bio-ingenieur

 

15u45 – 16u15
Waterretentie als geïntegreerde oplossing voor een groene stad
In het kader van de klimaatsverandering krijgen we fellere regenbuien en langere periodes van droogtes. In steden waar de verharde oppervlakte erg groot is, biedt een geïntegreerde oplossing voor waterbuffering in boomgroeiplaatsen kansen voor zowel wateretentie en duurzaam boombeheer.

Koen Denys | Coördinator Expertisecentrum Smart Technologies Vives Hogeschool Departement IW&T

 

16u15 -…  Netwerkreceptie

Meer info

Elias De Boeck  –  Project Coördinator Tuinaanleg  –  info@openbaargroen.be  –  02 552 80 30

Bodenonderzoek Linde Massemen

RSS Feed

Duizendjarige eik in Lummen gekloond voor nakomelingen – HBVL

RSS Feed

Linde Massemen – Kamiel Spiessens

RSS Feed

stem ‘onze’ linde naar Europees goud

RSS Feed

Boom van het jaarAfbeelding dorpslinde - Boom van het Jaar 2016 2016

De dorpslinde in Massemen (Wetteren) is verkozen tot “boom van het jaar 2016”

Deze veterane boom zou tussen de 378 en 440 jaar oud zijn,  en is zo de oudste ‘dorpsgenoot’die door de eeuwen heen getuige was van het dorpsleven in Massemen.

Stem mee voor European Tree of the Year 2017,  daarvoor is jou stem nodig,  laat de doprslinde van Massemen schitteren.

Er kan tot 28 februari gestemd worden op de “The Village Lime Tree of Massemen” – Belgium.

Hoe stemmen voor Europees Goud

Super dat je je stem wil uitbrengen, en dat je wil bijdragen om de dorpslinde van Massemen te kronen tot European Tree of the Year 2017

Hoe kan je je stem uitbrengen:

 1. klik op deze link http://www.treeoftheyear.org/ETY-2/Uvod.aspx?lang=fr-BE
 2. klik bij de dorpslinde van Massemen op  “selecteer”  of Vote (in het Engels)
 3. dan moet je nog een 2e boom selecteren
 4. onderaan het scherm staat er “Stem” of Vote,  daar klik je op
 5. in het nieuwe scherm vul je je e-mailadres in (per e-mailadres kan je maar één keer de procedure om te stemmen doorlopen)
 6. vink aan de je geen robot bent,  en bevestig je stem onderaan
 7. ga dan naar je mailbox,  je heb een mail ontvangen,  en klik daar dan op de bevestigingslink, om af te ronden.

Hartelijk dank dat we op jou stem mogen rekenen.

 

 

Studiedag Oude bomen, schatkamers van erfgoed en biodiversiteit

RSS Feed

17 februari 2017 – Fonteinhof Borgloon / Kasteeldomein Hex (Heers)

Het belang van oude bomen als levend erfgoed wordt steeds Studiedag Oude bomen, schatkamers van erfgoed en biodiversiteitduidelijker, zeker nu onder meer uit DNA-analyses blijkt dat onze oude bomen duidelijk verschillen van jongere exemplaren van dezelfde soort.

Tegelijk krijgen we ook meer en meer inzicht in de ecologie van veteraanbomen en hun belang voor de biodiversiteit. Ongeacht de invalshoek groeit de aandacht voor het behoud van oude bomen én het bewaren van hun unieke genen.

Tijdens deze studiedag worden beide aspecten uitgebreid toegelicht en gelinkt door:

 • binnen- en buitenlandse sprekers
 • gevolgd door een terreinbezoek met praktijkvoorbeelden in het als landschap en monument beschermde Kasteeldomein van Hex.

Sprekers zijn:

 • Ted Green, Ancient Tree Forum
 • Jill Butler, Woodland Trust
 • An Vanden Broeck, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Lynne Boddy, Cardiff University
 • Peter Wells, Boomkweker op rust (ex Barcham Trees)
 • Peter Van Herp, Gemeente Sint-Martens-Latem
 • Herman van den Bossche en Chris De Maegd, Agentschap Onroerend Erfgoed

De studiedag vindt plaats op vrijdag 17 februari in het Fonteinhof Borgloon en het Kasteeldomein Hex (Heers). Schrijf je in via de website van Inverde.   (http://inverde.be/cursus/3124)

Activiteit 27 januari 2017 Nieuwjaarsklim

RSS Feed

Uitnodiging voor onze
nieuwjaarsactiviteit 27 januari 2017 Nieuwjaarsklim

Aan al onze leden opnieuw een welgemeendklimactiviteit-27-jan-2017-bomen-beter-beheren gezond, mooi en gelukkig bomenjaar gewenst, met nog meer plaats voor bomen en boomverzorgers en veel boeiende activiteiten…

Wanneer?  Vrijdag 27 januari, vanaf 18u30

Wat? klimactiviteit, muurklimmen, we gaan vrij rondkruipen op muren en stukken rots, ook wel boulderen genoemd.

Waar? Klimzaal Klimax, C. Verschaevestraat 17, Breendonk

Wij zorgen voor:  een klimzaal, lekkere broodjes, koffie en thee, en een biertje of twee en uitgezette routes voor een competitieke

Meebrengen: evt klimschoenen, veel goesting

Inkom: gratis voor leden

verantwoordelijken studiedag: Louis Reynders (0485 60 80 97) of Nico D’hamers (0476 49 10 64) of Wim Van Craeynest