Bomen Beter Beheren

Algemene vergadering 2021

Beste BBB-lid,

Het bestuur van Bomen Beter Beheren vzw nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, op zaterdag 27 februari. Tijdens deze vergadering overlopen we wat we met BBB het voorbije jaar deden en waar we bij betrokken waren.

We lichten onze toekomstplannen toe en houden een stemronde onder de leden om de bestuursleden te (her)verkiezen. We zijn erg verheugd dat we van Bert Janssens, Kjel Dupon en Dimitri Dons hun kandidatuur hebben ontvangen om bestuurslid te worden. Nadat zij zich aan u hebben voorgesteld kan u uw stem uitbrengen over hun toetreding tot het bestuur. Joana Josten, Louis Reynders en Tim Heyrman zijn ontslagnemend uit het bestuur. We willen hen heel erg bedanken voor hun inzet, bijdragen en meerwaarde die zij leverden tot de werking van BBB in het algemeen en de verantwoordelijkheden die zij individueel opnamen.

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag onder onze leden. U kan hier vragen stellen, suggesties doen of opmerkingen geven aan het bestuur en zo aangeven wat u persoonlijk als lid belangrijk vindt voor Bomen Beter Beheren.

Deze editie zal online bij te wonen zijn. U zal kunnen inloggen via de link in onderstaande uitnodiging. Stemgerechtigde leden zullen hun stem digitaal kunnen uitbrengen.

Na de Algemene Ledenvergadering snijden we graag samen met u volgende 2 onderwerpen aan:

 •  i-Tree: zet ecosysteemdiensten van bomen om in €

Door de toenemende inzichten in het belang van de ecosysteemdiensten van bomen in een stedelijke omgeving, is er nood aan het vertalen van deze diensten naar euro’s. Zo kunnen deze euro’s mee geteld worden in het nemen van beslissingen rond de inrichting van onze steden. i-tree is op wereldschaal hiervoor het meest gebruikte software programma. Grootsteden zoals New York, Londen & Barcelona hebben hun stedelijk bos reeds in kaart gebracht en de waarde ervan berekend via i-Tree. Recent is het programma compatibel gemaakt voor Nederland en België en zal in de toekomst ingeburgerd geraken in onze steden en gemeenten. Bregt Roobroeck van het Urban Forestry Lab van de VIVES Hogeschool zal je wegwijs maken in i-Tree en enkele van de resultaten bespreken.

 • Ecopedia: bouwen aan groenexpertise

Ecopedia verzamelt kennis over natuur-, groen- en bosbeheer die beheerders praktisch kunnen gebruiken. Dit gaat van praktische kennis, beleid, wetgeving, opstellen van natuurbeheerplannen tot ecologische kennis over fauna, flora en vegetaties. Deze kennis wordt gedeeld via beheerschema’s, video’s, interactieve figuren en andere media.

Tom Joye van Inverde legt uit hoe Inverde en Natuurinvest met verschillende partners deze databank beheren en uitbreiden. Hij legt uit hoe wij als individu en als sector een bijdrage kunnen leveren door het delen van onze kennis.

U kan het volledige programma en alle informatie vinden in onderstaande officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 2021.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen op onze eerste activiteit van 2021!

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 Bomen Beter Beheren

Datum :                zaterdag 27 februari,  van 14u tot 16u.

Locatie :               Online, de meeting zal opengesteld worden vanaf 13.30u zodat je tijdig kan inloggen. Graag inloggen onder uw werkelijke voor- en achternaam (geen bijnaam). Dit is nodig om het aantal stemgerechtigde leden vast te stellen en om te gebruiken in de chat.  Alle leden hebben de uitnodiging en instructies ivm. deze online algemene vergadering ontvangen per mail.

Inkom :               Gratis, zorg zelf voor versnaperingen en drankje 😉

Programma

14 tot 15 uur   Agenda algemene vergadering             .

 1.      Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
 2.      Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2020.
 3.      Jaarverslag 2020
 4.      Kas: verslag 2020
 5.      Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
 6.      Toekomstplannen 2020
 7.      Stemming bestuursleden: 7 vacante plaatsen
  • Nico D’hamers (herverkiesbaar)
  • Koen Linskens (herverkiesbaar)
  • Yves de Roder (herverkiesbaar)
  • Kjel Dupon (kandidaat)
  • Bert Janssens (kandidaat)
  • Dimitri Dons (kandidaat)
  • Joana Josten (ontslagnemend)
  • Louis Reynders (ontslagnemend)
  • Tim Heyrman (ontslagnemend)
 8.      Rondvraag:

Er is voor deze Algemene Ledenvergadering geen aanwezigheidsquotum vereist. Stemgerechtigd is iedereen die minstens 16 jaar en de ledenbijdrage betaald heeft voor het lidmaatschap gedurende het werkjaar 2020 en/of reeds voor 2021.

15 tot 16 uur    online studiedag

 • I-Tree: zet ecosysteemdiensten van bomen om in €
  Bregt Roobroeck van het Urban Forestry Lab van de VIVES hogeschool zal je wegwijs maken in i-Tree en enkele van de resultaten bespreken
 • Ecopedia: bouwen aan groenexpertise. Hoe werkt deze kennisdelingswebsite en wat kan ik er terugvinden?
  Door Tom Joye Inverde

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid op onze (online) Algemene Vergadering en studiedag.

 

Namens het BBB bestuur,

Ben Bergen – voorzitter