Bomen Beter Beheren

Algemene ledenvergadering 2020 + Studiedag over Speelgroen

Wij nodigen u uit op zaterdag 7 maart 2020  voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend studiedag over Speelgroen.

Datum : zaterdag 7 maart,  van 10u tot 16u.
Locatie : Wijkhuis De Herderin, Corenhemelstraat 1, 2500 Lier
Inkom : Gratis. Wel inschrijven, zo worden broodje en drank voorzien.

Programma

 • 10 u tot 12 u.   Algemene vergadering

Agenda algemene vergadering:     .

 1. Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
 2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Kas: verslag 2019
 5. Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
 6. Toekomstplannen 2020
 7. Stemming bestuursleden: 2 vacante plaatsen
  1. Louis Reynders (herverkiesbaar)
  2. Ben Bergen (herverkiesbaar)
 8. Rondvraag
 • 12 u tot 13 u.   Middagpauze
 • 13 u tot 16 u    Studiedag Speelgroen: met volgende sprekers:
  • Kris Van Ingelghem van Springzaad heeft het over het ontwerp en inplanning van speelgroen in het landschap.
  • Peter Vosters van Boomhelden, vertelt hoe hij als boomverzorger speelgroen gaan maken is en heeft het ook over wetgeving hier rond.
  • An-Katrien Cuypers van Regionaal landschap Rivierenland, vertelt hoe zij speelgroen integreren in het landschap binnen hun werkingsgebied.
  • Jonas Van Aelst Onetwotree neemt ons mee naar een speelbos dat hij aangelegd heeft vlak in de buurt.

Alle leden van Bomen Beter Beheren vzw hebben officieel een uitnodiging ontvang incl. een volmachtbrief als bijlage.