Bomen Beter Beheren

webinar Roetschorsschimmel

Roetschorsschimmel:  wat is het, hoe ernstig is het voor onze gezondheid en hoe gaan we er mee om?

3 afbeeldingen naast elkaar van Roetschorsschimmel

Het aantal ziekten en plagen neemt in razend snel tempo toe. Bloedingsziekte op paardenkastanje, essentaksterfte op es, Cryphonectria bij tamme kastanje en nu ook roetschorsschimmel bij esdoorn.

Nog nooit van gehoord of denk je dat je het overal ziet, maar je bent niet zeker?

Kom dan zeker naar dit boeiende webinar. Arthur De Haeck van het INBO toont ons hoe je deze schimmel herkent, wat de oorzaken zijn en welke impact het heeft op de boom.

Verder schijnt het dat de schimmelsporen klachten aan de luchtwegen kunnen veroorzaken.

Hoe ernstig is het en hoe kunnen we onszelf en onze omgeving er tegen beschermen? Sciensano die het afgelopen jaar grote bekendheid heeft verkregen wegens die andere aandoening aan de luchtwegen komt er over vertellen.

Tot slot willen we ook weten waar we met het aangetaste hout heen moeten en op welke manier we dit moeten aanbieden. OVAM geeft ons de meest actuele stand van zaken.

 • Wanneer: 26 mei om 20u – einduur om 22u
 • Waar: vanuit uw luie zetel, via Teams, u weet waarom. Laat u niet afschrikken, u heeft hier geen speciale programma’s voor nodig. Deelnemen kan gewoon door te klikken op de link in de mail die u zult ontvangen.
 • Kostprijs :  gratis

Stuur deze info gerust door naar collega’s of geïnteresseerden…  Hier kan u de uitnodiging ‘webinar roetschorsschimmel’ in PDF vinden.

banner uitnodiging roetschorsschimmel

Algemene vergadering 2021

Beste BBB-lid,

Het bestuur van Bomen Beter Beheren vzw nodigt u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering, op zaterdag 27 februari. Tijdens deze vergadering overlopen we wat we met BBB het voorbije jaar deden en waar we bij betrokken waren.

We lichten onze toekomstplannen toe en houden een stemronde onder de leden om de bestuursleden te (her)verkiezen. We zijn erg verheugd dat we van Bert Janssens, Kjel Dupon en Dimitri Dons hun kandidatuur hebben ontvangen om bestuurslid te worden. Nadat zij zich aan u hebben voorgesteld kan u uw stem uitbrengen over hun toetreding tot het bestuur. Joana Josten, Louis Reynders en Tim Heyrman zijn ontslagnemend uit het bestuur. We willen hen heel erg bedanken voor hun inzet, bijdragen en meerwaarde die zij leverden tot de werking van BBB in het algemeen en de verantwoordelijkheden die zij individueel opnamen.

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag onder onze leden. U kan hier vragen stellen, suggesties doen of opmerkingen geven aan het bestuur en zo aangeven wat u persoonlijk als lid belangrijk vindt voor Bomen Beter Beheren.

Deze editie zal online bij te wonen zijn. U zal kunnen inloggen via de link in onderstaande uitnodiging. Stemgerechtigde leden zullen hun stem digitaal kunnen uitbrengen.

Na de Algemene Ledenvergadering snijden we graag samen met u volgende 2 onderwerpen aan:

 •  i-Tree: zet ecosysteemdiensten van bomen om in €

Door de toenemende inzichten in het belang van de ecosysteemdiensten van bomen in een stedelijke omgeving, is er nood aan het vertalen van deze diensten naar euro’s. Zo kunnen deze euro’s mee geteld worden in het nemen van beslissingen rond de inrichting van onze steden. i-tree is op wereldschaal hiervoor het meest gebruikte software programma. Grootsteden zoals New York, Londen & Barcelona hebben hun stedelijk bos reeds in kaart gebracht en de waarde ervan berekend via i-Tree. Recent is het programma compatibel gemaakt voor Nederland en België en zal in de toekomst ingeburgerd geraken in onze steden en gemeenten. Bregt Roobroeck van het Urban Forestry Lab van de VIVES Hogeschool zal je wegwijs maken in i-Tree en enkele van de resultaten bespreken.

 • Ecopedia: bouwen aan groenexpertise

Ecopedia verzamelt kennis over natuur-, groen- en bosbeheer die beheerders praktisch kunnen gebruiken. Dit gaat van praktische kennis, beleid, wetgeving, opstellen van natuurbeheerplannen tot ecologische kennis over fauna, flora en vegetaties. Deze kennis wordt gedeeld via beheerschema’s, video’s, interactieve figuren en andere media.

Tom Joye van Inverde legt uit hoe Inverde en Natuurinvest met verschillende partners deze databank beheren en uitbreiden. Hij legt uit hoe wij als individu en als sector een bijdrage kunnen leveren door het delen van onze kennis.

U kan het volledige programma en alle informatie vinden in onderstaande officiële uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 2021.

Wij kijken er alvast naar uit u te mogen verwelkomen op onze eerste activiteit van 2021!

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 Bomen Beter Beheren

Datum :                zaterdag 27 februari,  van 14u tot 16u.

Locatie :               Online, de meeting zal opengesteld worden vanaf 13.30u zodat je tijdig kan inloggen. Graag inloggen onder uw werkelijke voor- en achternaam (geen bijnaam). Dit is nodig om het aantal stemgerechtigde leden vast te stellen en om te gebruiken in de chat.  Alle leden hebben de uitnodiging en instructies ivm. deze online algemene vergadering ontvangen per mail.

Inkom :               Gratis, zorg zelf voor versnaperingen en drankje 😉

Programma

14 tot 15 uur   Agenda algemene vergadering             .

 1.      Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
 2.      Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2020.
 3.      Jaarverslag 2020
 4.      Kas: verslag 2020
 5.      Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
 6.      Toekomstplannen 2020
 7.      Stemming bestuursleden: 7 vacante plaatsen
  • Nico D’hamers (herverkiesbaar)
  • Koen Linskens (herverkiesbaar)
  • Yves de Roder (herverkiesbaar)
  • Kjel Dupon (kandidaat)
  • Bert Janssens (kandidaat)
  • Dimitri Dons (kandidaat)
  • Joana Josten (ontslagnemend)
  • Louis Reynders (ontslagnemend)
  • Tim Heyrman (ontslagnemend)
 8.      Rondvraag:

Er is voor deze Algemene Ledenvergadering geen aanwezigheidsquotum vereist. Stemgerechtigd is iedereen die minstens 16 jaar en de ledenbijdrage betaald heeft voor het lidmaatschap gedurende het werkjaar 2020 en/of reeds voor 2021.

15 tot 16 uur    online studiedag

 • I-Tree: zet ecosysteemdiensten van bomen om in €
  Bregt Roobroeck van het Urban Forestry Lab van de VIVES hogeschool zal je wegwijs maken in i-Tree en enkele van de resultaten bespreken
 • Ecopedia: bouwen aan groenexpertise. Hoe werkt deze kennisdelingswebsite en wat kan ik er terugvinden?
  Door Tom Joye Inverde

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid op onze (online) Algemene Vergadering en studiedag.

 

Namens het BBB bestuur,

Ben Bergen – voorzitter

 

“Update” Seminarie “Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst”

Update

Door de verlengde maatregelen genomen tegen de verspreiding van het Coronavirus zal het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ definitief verzet worden.

De nieuwe datum voor dit seminarie is donderdag 28 oktober 2021. Zowel het programma als de locatie (Herman Teirlinck gebouw te Brussel) blijven ongewijzigd. 

 

Het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ is een initiatief van VLAM (openbaargroen.be) en met de inhoudelijke Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst - Seminarie - Bomen Beter Beheren vzw - VLAM-openbaargroenondersteuning van de vakvereniging Bomen Beter Beheren.

Het seminarie gaat over de waarde van bomen in de stad van de toekomst, en de rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces van openbare bouwwerken en private projecten.

Praktisch

 • Datum : maandag 20/04/2020   nieuwe datum donderdag 28 oktober 2021
 • LocatieHerman Teirlinck gebouw – Vlaamse overheid – Havenlaan 88 – 1000 Brussel
 • Doelgroep :
  • Aannemers en bouwpromotoren
  • Boomverzorgers
  • Groenambtenaren
  • Groendiensten
  • Groenmandatarissen
  • Milieudiensten
  • Overheidsinstanties
  • Tuin- en landschapsarchitecten
  • Tuinaannemers
 • Kostprijs : gratis
 • Er zijn maximum 250 plaatsen beschikbaar
 • Inschrijven is niet meer mogelijk

Programma

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

 

Voormiddag | De waarde van bomen in de stad

8u00
Koffie en verwelkoming

 

9u30 – 9u45
Introductie door Ben Bergen (Bomen Beter Beheren) en Elias De Boeck (VLAM-Openbaar groen)

 

9u45 – 10u15
Bomen als sleutel voor een leefbare stad
In de huidige klimaatsverandering vormen bomen een van de keystones om het effect van de hitte-eilanden die onze steden zijn te counteren.

Cecil Konijnendijk Van den Bosch (CN) | Professor, Faculty of Forestry and Program Director for Urban Forestry at the University of British Columbia

 

10u15 – 10u45
Bomen als uitgangspunt bij het ontwerpen van de stad van de toekomst
Bomen hebben een sleutelpositie in het landschap en de manier waarop wij het landschap en de stad  ervaren. Voor een geïnspireerd ontwerper zijn ze meer dan opvulling van het landschap.

Bas Smets | Landschapsarchitect en eigenaar/zaakvoerder bij Bureau Bas Smets

 

11u15 – 11u45
Kosten-baten analyse van duurzame bomen in de stad
Duurzaam integreren van bomen in projecten heeft een hogere return on investment dan niet-duurzame toepassingen.

Jos Schenk | European Tree Technician bij de stad Antwerpen

 

11u45 – 12u30
Het effect van bomen op het rendement van vastgoed
De manier waarop bewoners een stad beleven hangt sterk samen met de ecosysteemdiensten van bomen in de stad dat te koppelen valt aan economisch rendement.

Axel Verachtert | Beleidsmedewerker Groene Infrastructuur Departement omgeving

12u30 Lunch

 

Namiddag | Een praktijkgerichte benadering; Ruimte voor de stadsboom

13u45 – 14u15
Creatieve oplossingen voor duurzame onverharde groeiplaatsen voor bomen in de verstedelijkte omgeving
Een open groeiplaats creëert mogelijkheden om een kleine kringloop te introduceren waardoor bomen gezonder kunnen groeien en de bodem meer water kan bufferen.

Ton Stokwielder | European Tree Technician en eigenaar/zaakvoerder bij Storix Boombeheer (NL)

 

14u15 – 14u45
De rol van de boomtechnisch raadgever in het ontwerp- en uitvoeringsproces

Ondanks alle goede wil om bomen te integreren bij bouwwerken, gaan bomen na de oplevering langzaam maar zeker wegkwijnen. Boomtechnisch raadgevers hebben alle kennis en ervaring in huis om zowel de bestaande  als nieuwe bomen duurzaam te integreren in projecten.

Ruben Rogier | Zelfstandig European Tree Technician

 

15:15 – 15:45
Technische oplossingen voor een duurzame groeiplaatsinrichting voor bomen in de stad
Tweede maaiveld, bomenzand, structuurbodems, waterbuffering, Simon en Günther kennen alle details en kunnen de grootte van de benodigde groeiplaats exact berekenen.

Günther Van Hulle en Simon Mortelmans | Eigenaars en oprichters van Bureau Groen Techniek resp. tuin- en landschapsarchitect en bio-ingenieur

 

15u45 – 16u15
Waterretentie als geïntegreerde oplossing voor een groene stad
In het kader van de klimaatsverandering krijgen we fellere regenbuien en langere periodes van droogtes. In steden waar de verharde oppervlakte erg groot is, biedt een geïntegreerde oplossing voor waterbuffering in boomgroeiplaatsen kansen voor zowel wateretentie en duurzaam boombeheer.

Koen Denys | Coördinator Expertisecentrum Smart Technologies Vives Hogeschool Departement IW&T

 

16u15 -…  Netwerkreceptie

Meer info

Elias De Boeck  –  Project Coördinator Tuinaanleg  –  info@openbaargroen.be  –  02 552 80 30

Fietstocht klimaatbewust aanplanten 25 oktober 2020

Omwille van alle Covid-19 toestanden hebben we nauwelijks activiteiten kunnen organiseren. 2020 wordt het jaar zonder bomenreis en zo nder arbo-weekend.Fietstocht Aalst - Bomen Beter Beheren

Maar we willen onze leden niet helemaal op hun honger laten zitten en organiseren een unieke gelegenheid om kennis te maken met de inspanningen die Aalst op het vlak van klimaatbewust aanplanten doet.

In Aalst wordt continu vooruit gedacht en wordt er volop geëxperimenteerd met het aanplanten van nieuwe en weinig gebruikte boomsoorten.

Al met al is er immers heel weinig praktijkervaring voor heel veel van deze boomsoorten. De vraag is immers of de soorten die we traditioneel in de stedelijke omgeving aanplanten het op termijn ook zullen uithouden.

We moeten dus nu al nieuwe dingen uitproberen. Bart zal ons een aantal zaken laten zien en met ons hierover van gedachten wisselen.

Inschrijvingen zijn afgesloten,  deze activiteit is volzet.

 

Afspraak

Datum 25 oktober 2020

Tijdstip 10u

Plaats de fietsstalling van Utopia, Utopia 1,  Aalst

Je voorziet zelf een fiets …

 

Sfeerbeelden Speelnatuur 7-3-2020

Enkele sfeerbeelden van de studiedag zaterdag ‘Speelnatuur’

 

Algemene ledenvergadering 2020 + Studiedag over Speelgroen

Wij nodigen u uit op zaterdag 7 maart 2020  voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend studiedag over Speelgroen.

Datum : zaterdag 7 maart,  van 10u tot 16u.
Locatie : Wijkhuis De Herderin, Corenhemelstraat 1, 2500 Lier
Inkom : Gratis. Wel inschrijven, zo worden broodje en drank voorzien.

Programma

 • 10 u tot 12 u.   Algemene vergadering

Agenda algemene vergadering:     .

 1. Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen.
 2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2019.
 3. Jaarverslag 2019
 4. Kas: verslag 2019
 5. Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden.
 6. Toekomstplannen 2020
 7. Stemming bestuursleden: 2 vacante plaatsen
  1. Louis Reynders (herverkiesbaar)
  2. Ben Bergen (herverkiesbaar)
 8. Rondvraag
 • 12 u tot 13 u.   Middagpauze
 • 13 u tot 16 u    Studiedag Speelgroen: met volgende sprekers:
  • Kris Van Ingelghem van Springzaad heeft het over het ontwerp en inplanning van speelgroen in het landschap.
  • Peter Vosters van Boomhelden, vertelt hoe hij als boomverzorger speelgroen gaan maken is en heeft het ook over wetgeving hier rond.
  • An-Katrien Cuypers van Regionaal landschap Rivierenland, vertelt hoe zij speelgroen integreren in het landschap binnen hun werkingsgebied.
  • Jonas Van Aelst Onetwotree neemt ons mee naar een speelbos dat hij aangelegd heeft vlak in de buurt.

Alle leden van Bomen Beter Beheren vzw hebben officieel een uitnodiging ontvang incl. een volmachtbrief als bijlage.

Bomenquiz

Update

Wegens onvoldoende interesse wordt de quiz vervangen door een brainstorm moment . Waarin we ideeën verzamelen voor toekomstige activiteiten.

Iedereen welkom in het cultuurcafe in Berlare

 • om 20 uur
 • adres : dorp 101 9290 Berlare

Foto’s – Ecologische waarde van populier

BooCafé 2019

Bomenreis 2019 – Fotos

Wij presenteren u met veel plezier en enige trots de foto’s van onze bomenreis in het exotische België. Wie dacht dat een bomenreis in eigen land geen verrassingen zou kunnen opleveren, moet de foto’s zeker maar eens bekijken.

 

« van 5 »

 

 

Bomenreis 2019

 

Voor de jaarlijkse bomenreis van de leden van Bomen Beter Beheren zoeken we het dit jaar dichtbij: we blijven in eigen land. En daarbij verlaten we ook nog eens de platgetreden paden: we gaan op zoek naar de onbekende parels onder de Belgische bomen.

Eeuwenoude hakhoutstoven, grenslindes en kaphagen, enkele van de laatste autochtone zwarte populieren en knoteiken à volonté.  Ook dit jaar zal er voldoende ruimte zijn naar fijne discussie- en leermomenten bij de bomen.

We proberen ook de insteek van de lokale beheerders mee te pikken.

Overnachten doen we op het domein van collega-boomverzorger Bruno Lambrechts in Holsbeek (huizechartreuze.be), waar we mogen kamperen.

Hiervoor neem je je eigen tent en kampeermateriaal mee of spreek ja af met anderen om samen te slapen. Eventueel kunnen er ook enkele mensen hun matje binnen leggen als buiten slapen een probleem zou zijn.

Wanneer:   17, 18, en 19 oktober 2019

Locatie:  dit jaar gaan we op verkenning in eigen land.  Diverse plekken in Vlaanderen. Slapen doe je bij Huize Chartreuze in Holsbeek.

Programma

donderdag 17 oktober

 • 6u opstapplaats carpoolparking Herent
 • 7u opstapplaats carpoolparking Destelbergen
 • bomenbezoeken in regio Aalst – Affligem – Wetteren
 • overnachting Huize Chartreuze

vrijdag 18 oktober

 • bomenbezoeken in regio Genk – Hasselt
 • overnachting Huize Chartreuze

zaterdag 19 oktober

 • bomenbezoeken in Waals-Brabant en regio Gent
 • 17u carpoolparking Destelbergen
 • 18u carpoolparking Herent

Praktische info

Inbegrepen in de prijs

 • Busvervoer gedurende drie dagen
 • twee overnachtingen bij Huize Chartreuze (kamperen)
 • 2x ontbijt
 • tweemaal avondeten incl. één drankje bij de maaltijd (water à volonté)
 • 2x lunchpakket

Niet inbegrepen in de prijs

 • Ontbijt en lunchpakket op 17/10
 • Avondeten op 19/10
 • Extra dranken tijdens en na de maaltijd
 • Persoonlijke uitgaven
 • Tent- en kampeermateriaal

Opgelet
Deze Bomenreis zit vol met 30 deelnemers.

Inschrijven

De inschrijvingen lopen via onze partner Inverde.

ArboWeekend 2019 – Fotos

Arbo Weekend 2019

Programma Arbo Weekend

Vrijdagavond 20/09

 • Vanaf 17u: Aankomst Leden
 • 21u: Film Disability within tree care.     Door Florim Ajda.

Na een tragisch werkongeval in 2018 verloor Florim zijn linker onderarm.

Door deze ingrijpende verandering groeide de behoefte om deze realiteit te belichten, waarbij hij besloot om mensen binnen de boomsector met een beperking op te zoeken en te luisteren naar hun verhaal.

Deze verhalen heeft hij vastgelegd in een mooie documentaire waar hij zich een half jaar aan toewijdde.

Zaterdag 21/09

 • 8u30:  Frits Gielissen 

Oprichter van O.B.T.A. De Linde. Portretfoto van Frits Gielissen tijdens de Bomenreis 2019 - Duitsland - Bomen Beter Beheren vzw

Frits zal het in zijn lezing hebben over statische verankering en fixeren bij oude en veterane bomen.

Om te voorkomen dat grote kroondelen dreigen uit te breken, werkt hij met draadstangen die plakoksels bij elkaar moeten houden, zelfs als die aan het scheuren zijn.

Hierbij bekijkt hij per casus welke de juiste en minst ingrijpende opstelling is, om de volledige kroonarchitectuur zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden.

 • 13u: Jill Butler en Ted Green

Sfeerbeeld van de Lezing met Ted-Green & Jill Butler -10-11-2012 - Brugge - Bomen Beter Beheren vzw

Jill Butler zal het hebben over de geschiedenis van het landschap in Europa, graasweiden en oude of andere veterane (knot)bomen.

Ted Green zal spreken over de vooruitgang in de boomzorg in de UK in de laatste 20 jaar.

 • 20u: Bart Opstaele: Vleermuizen en bomen.

De term habitat creation kwam al enkele keren aan bod in vorige
lezingen. In de bomen kan dit toegepast worden in functie van
vleermuizen, maar voor welke soorten is dit eigenlijk een
voordeel? En op welke manier maken de vele soorten vleermuizenVleermuizen-en-Bomen-ArboWeekend-2019
eigenlijk gebruik van bomen of bossen?

Kortom een lezing over vleermuizen en de link met bomen.

Zondag 22/09

 • 8u30: Rescuetraining door Harrie Verbeek & Thijs Booij

Harrie Verbeek - Rescuetraining - ArboWeekend-2019 - Bomen Beter Behereb vzwOmdat het noodzakelijk is om het regelmatig te herhalen; niet dat we het willen moeten gebruiken maar wel opdat we beter gewapend kunnen zijn mocht het noodlot toeslaan.

Daarom dus, maar ook omdat het leuk is om een dummy te redden, komt Harrie ons vanuit zijn perspectief de rescue belichten en laat hij ons verschillende scenario’s trainen tijdens zijn workshop.

Be there or be square

Locatie

Kasteeldomein de varens te Melle
Varingstraat 23
9090 Melle

Datum

20, 21 en 22 september 2019

Overnachten

Overnachten is mogelijk, tent of auto zelf te voorzien, hangmat kan natuurlijk ook. Voor het eten neem je best ook een bord en bestek mee, een tas of beker kan ook nuttig zijn.  Er zijn banken, maar een eigen stoel kan ook handig zijn.

Prijs

Inbegrepen in de prijs: overnachting, workshops, maaltijden. Drank kan ter plaatste gekocht worden.

Inschrijven

Opgelet:  Uw inschrijving is pas definitief na betaling

 

Wegbeschrijving

Met de auto

Vanuit Brussel

 • E40 richting Gent
 • Afslag Merelbeke
 • Sla op de afslag de eerste rechts af
 • Op de T-splitsing rechts afslaan op de Van Laetestraat.
 • Op het einde van de straat links afslaan op Gontrode heirweg.
 • De varingstraat is 500 meter verder op de rechterkant.

Vanuit West-vlaanderen

 • E40 richting Gent
 • Afslag Merelbeke(dierengeneeskunde)
 • Aan het rondpunt de brug over de E40 nemen
 • Over de brug de tweede rechts, dit is de Van Laetestraat.
 • Op het einde van de straat links afslaan op Gontrode heirweg.
 • De varingstraat is 500 meter verder op de rechterkant.

vanuit Antwerpen

 • E17 richting Gent.
 • Afrit R4 Richting Brussel E40
 • Verlaat de R4 in Melle.
 • Volg de N9 richting gent.
 • Sla aan de tweede lichten links af in de Merelbekestraat.
 • Volg deze tot je op de brug zit die over de spoorweg gaat.
 • Sla op de brug links af in de vijverwegel
 • Volg de vijverwegel tot het einde. Je bent nu in de varingstraat

Met het openbaar vervoer

De beste manier met het openbaar vervoer is met de trein naar het station van Merelbeke komen.

Als je op straat met je rug naar het station staat ga je naar links de brug omhoog en direct weer naar beneden. Je blijft rechts van de spoorweg wandelen in de vijverwegel. Deze volg je tot op het einde, je komt uit in de varingstraat. (wandeltijd 15min)
Namens het organiserend Arbo-team hopen we je daar te ontmoeten.