Bomen Beter Beheren

7 maart 2015 – Algemene vergadering

Uitnodiging algemene vergadering op 7 maart 2015

Foto’s


 

Hierbij willen wij al onze leden uitnodigen op onze jaarlijkse algemene
vergadering, met aansluitende studiedag.
Gastspreker: Peter Veldeman:
In de jaren’70-’90 van de vorige eeuw deed professor R. Veldeman experimentele behandelingen van bomen met parasitaire schimmelaantastingen. Hij gebruikte een zeer brede waaier van technieken en materialen en probeerde veel nieuwe dingen uit.
Sommige aspecten van zijn werk werden op andere plaatsen in de wereld ook onderzocht, andere waren bijna uniek.  Met de professor verdween een groot stuk kennis, ervaring en expertise.
Vandaag neemt Peter Veldeman dit werk weer op en heropent een aantal onderzoeken van zijn vader. Wij nodigen hem uit om te komen spreken over dit toch eerder onbekende onderdeel van boomverzorging.
Hij brengt ons eerst een theoretische uiteenzetting over de werkwijze. Daarna zullen we op de lokatie een al jaren met Meripilus giganteus aangetaste beuk bezoeken. Bedoeling is om bij de boom eerst met de airspade een bewortelingsonderzoek uit te voeren, en daarna zal Peter Veldeman een voorstel doen voor behandeling.
Het belooft een leerrijke dag te worden met veel stof voor discussie, niet enkel voor boomverzorgers, maar ook voor beheerders, adviseurs en wetenschappelijk onderzoekers.

Programma:

9u30: ontvangst met koffie en thee
10u : start algemene vergadering met (her)verkiezing

 1. Welkomstwoord
 2. Vaststellen stemgerechtigde aanwezigen
 3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2014
 4. Jaarverslag (voorzitter)
 5. Kasverslag, door penningmeester
 6. Aanvaarding kasverslag, kwijting bestuursleden en kastoezichter
 7. Toekomstplannen 2015
 8. Begroting 2015
 9. Stemming bestuursleden
  • ontslagnemend: Wim Van Craeynest, Bart Deblaere, Lukas Ameye.
  • vrijwillig herverkiesbaar :Yves De Roder, Koen Linskens, Nico D’hamers
  • nieuwe kandidaten: Tim Heyrman
  • bestuur wordt vastgelegd op 11 personen
 10. Rondvraag en sluiting

12u einde AV
12-13u: broodjeslunch
13u start namiddagprogramma
16u30: afsluitend open discussie met drankje, einde voorzien rond 18u

Lokatie:

Belsele (Oost Vlaanderen), Bisschoppelijk Domein, een mooi
gerenoveerd privé park in bezit van familie Deprez, met voornamelijk
monumentale beuken, en daarnaast een aantal mooie eiken, tamme
kastanje, paardenkastanjes. Een nieuw aangelegde groente- en fruittuin
(oa 90j oude dreef leiperen). Ook een interessant nieuw parkgedeelte.
Ingang langs de kasteeldreef nr 15, parkeergelegenheid op enkele min.
wandelen langs N70 (Nieuwe Baan), Belseledorp en Vijverstraat. Niet in
Kasteeldreef parkeren wegens vrije doorgang voor omwonenden!
Vlakbij de ingang is geen parking voorzien.

Inkom:

 • gratis voor leden,
 • niet leden €25, broodjesmaaltijd, koffie, thee en water inclusief.

 

 

InschrijvenLocatiePDF